Actieplan tegen sigarettenpeuken

Stad Oostende nam in het bestuursakkoord 2019-2024 de ambitie op om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten. Omdat ook […]