Stadskanker wordt groene long

Posted on Posted in Stad Oostende, Wonen

Het college van burgemeester en schepenen keurde vandaag de plannen goed voor de site Sint-Jozef. Het voormalig ziekenhuis stond al jaren leeg en raakte in verval. Deze stadskanker wordt nu aangepakt. Er komen 185 woongelegenheden midden een groene long van meer dan 10.000 m². De plannen om site van het vroegere Sint-Jozefziekenhuis (aan de Nieuwpoortsesteenweg) […]

Project eenoudergezinnen is lege doos

Posted on Leave a commentPosted in Ruimte, Stad Oostende, Wonen

In de Kaaistraat en de Torhoutsesteenweg staan twee gloednieuwe appartementsgebouwen leeg. Het woonproject werd opgestart eind 2016 en was bedoeld voor eenoudergezinnen die gedurende een korte periode extra ondersteuning nodig hebben. De appartementen zijn echter totaal niet geschikt voor de doelgroep. Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) kan bovendien enkel verhuren op langere termijn. De vorige schepen […]

Meerjarenplan 2020 – 2025: Focus op de Oostendenaar en toekomst van onze stad

Posted on Leave a commentPosted in Begroting & Financiën, Burgerzaken, City Marketing, Digitalisering, Erfgoed, Haven, Milieu, Mobiliteit & Parkeren, Ontmoetingscentra, Politie, Ruimte, Stad Oostende, Toegankelijkheid, Toerisme, Veiligheid, Wonen, Ziekenhuizen

Het Oostendse stadsbestuur heeft zijn meerjarenplan 2020-2025 klaar. Er wordt maar liefst 136 miljoen euro geïnvesteerd. De belastingen voor de burgers worden daarvoor niet verhoogd. “We zijn met een fijne kam door onze eigen uitgaven gegaan, om te kunnen focussen op wat echt belangrijk is: de Oostendenaar en toekomst van onze stad.” Het meerjarenplan 2020-2025 […]

Vernieuwing ‘Nieuwe Stad’ stap dichterbij

Posted on Leave a commentPosted in Stad Oostende, Wonen

De herontwikkeling van de site ‘Nieuwe Stad’ komt met de start van de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan een stap dichterbij. De drie grote, verouderde volumes zullen plaatsmaken voor kleinere woonentiteiten in een groene omgeving. “De woonkwaliteit verhogen is een topprioriteit voor dit stadsbestuur. Dit project zal zonder twijfel bijdragen tot een betere en meer […]

Vorige schepen van wonen laat bewust na om 324.500 euro onterechte premies terug te vorderen

Posted on Leave a commentPosted in Wonen

Uit de evaluatie van de stedelijke premie voor jongeren die een eerste woning kopen, blijkt dat de vorige schepen van wonen haar eigen reglementen met de voeten trad. Toen haar administratieve diensten controleerden of mensen zich wel aan de voorwaarden hielden, parkeerde ze die dossiers en weigerde ze de onterechte premies terug te vorderen. Daardoor […]