Sociale huurwoningen moeten gaan naar mensen die er recht op hebben

Posted on Posted in Stad Oostende, Wonen

Sociale huurwoningen moeten voorbehouden worden voor de mensen die er effectief recht op hebben. De voorwaarden voor het inschrijven én het huren van een sociale woning moeten voldaan zijn én blijven. De Vlaamse Overheid reikt nu extra middelen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen aan om enig vermoeden van eigendomsfraude in het buitenland te onderzoeken. De Raad […]

Senioren krijgen warme thuis in Kaaistraat en Torhoutsesteenweg

Posted on Posted in Stad Oostende, Wonen

De panden voor sociale huisvesting in de Kaaistraat 43 en de Torhoutsesteenweg 27 staan al geruime tijd leeg. Na een lange juridische zoektocht is er nu een oplossing gevonden: de doelgroep voor beide panden wordt gewijzigd van ‘eenoudergezinnen’ naar ‘senioren’. De wijziging kreeg groen licht van de private partner in het PPS-project. Na goedkeuring door […]

Sociale huisvestingmaatschappijen richten mee ASTER cv op en gaan voor duizenden zonnepanelen op sociale woningen

Posted on Posted in Burgemeester & Schepenen, Stad Oostende, Wonen

Op maandag 26 oktober 2020 ondertekenden 40 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) de oprichtingsakte van de coöperatieve vennootschap ASTER, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). De SHM’s willen actief en structureel bijdragen aan een beter klimaat en de strijd aangaan met energiearmoede. Dankzij een stevige investering zullen de Oostendse Haard en de Gelukkige […]

Stad Oostende verleent vergunning aan de Haven voor restauratie Entrepotgebouw

Posted on Posted in Ruimte, Stad Oostende, Wonen

Het stapelhuis Entrepot langs de Oostkaai wordt binnenkort volledig gerestaureerd door Haven Oostende. Het gebouw is een belangrijk stuk maritiem erfgoed voor de stad en zal na de restauratiewerken een architecturaal meesterwerk worden dat symbool staat voor de dynamiek van de Oostendse haven. In het vernieuwde gebouw komt kantoorruimte voor maritieme en havengebonden activiteiten Het […]

Cohousing in het stadscentrum met het project 50&c.O.

Posted on Posted in Stad Oostende, Wonen

Onder de noemer ’50&c.O.’ wordt binnenkort gestart met een nieuw cohousingproject in de Christinastraat. Er komen 6 appartementen en 4 patiowoningen rond een gemeenschappelijke tuin. Ter hoogte van de Christinastraat 113 , in het hart van de stad, wordt er binnenkort gestart met een innovatief woonproject onder de naam 50&c.O. “Stad Oostende moedigt nieuwe woonvormen […]

Cohousing in het stadscentrum met het project 50&c.O.

Posted on Posted in Stad Oostende, Wonen

Onder de noemer ’50&c.O.’ wordt binnenkort gestart met een nieuw cohousingproject in de Christinastraat. Er komen 6 appartementen en 4 patiowoningen rond een gemeenschappelijke tuin. Ter hoogte van de Christinastraat 113 , in het hart van de stad, wordt er binnenkort gestart met een innovatief woonproject onder de naam 50&c.O. “Stad Oostende moedigt nieuwe woonvormen […]

Stadskanker wordt groene long

Posted on Posted in Stad Oostende, Wonen

Het college van burgemeester en schepenen keurde vandaag de plannen goed voor de site Sint-Jozef. Het voormalig ziekenhuis stond al jaren leeg en raakte in verval. Deze stadskanker wordt nu aangepakt. Er komen 185 woongelegenheden midden een groene long van meer dan 10.000 m². De plannen om site van het vroegere Sint-Jozefziekenhuis (aan de Nieuwpoortsesteenweg) […]