Vlaamse regering kent 60.000 euro subsidie toe voor stadsvernieuwing Westerkwartier in Oostende

Geplaatst op Posted in Ruimte, Samenleven, Stad Oostende, Wonen

De Vlaamse regering heeft vrijdag op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers beslist om conceptsubsidies toe te kennen aan verschillende stadsvernieuwingsprojecten. Ook Stad Oostende kan voor de wijk Westerkwartier rekenen op een subsidie van 60.000 euro. De stad Oostende ontvangt van Vlaanderen 60.000 euro ter ondersteuning van het project ‘Westerkwartier als wijk van […]

Omgeving Royal Palace wordt grondig vergroend

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende, Wonen

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde de heraanleg van het plein rond de Royal Palace goed. Na de werken zal de omgeving er een stuk groener uitzien. Een meerwaarde voor bewoners, buren en passanten. De ‘Royal Palace’ is een gekend en kenmerkend gebouw langs onze kustlijn. Het modernistische appartementencomplex bestaat uit acht woonsecties en […]

Bouwaanvragen worden in Oostende ‘snel’ afgehandeld

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende, Wonen

De Vlaamse Confederatie bouw nam de gemiddelde doorlooptijd van bouwaanvragen per gemeente onder de loep. Oostende behoort tot de beste leerlingen van de klas. Een omgevingsvergunning verkrijg je in onze stad gemiddeld in minder dan 80 dagen. Hiermee hoort Oostende thuis in de ‘snelste categorie’. Zonder openbaar onderzoek moet de stad normaliter een beslissing nemen […]

Stad Oostende brengt herbruikbare bouwmaterialen in kaart

Geplaatst op Posted in Milieu, Ruimte, Stad Oostende

Om een circulair beleid in de bouwsector te ondersteunen, ontvangt Stad Oostende een subsidie van bijna 800.000 euro van de Vlaamse overheid. Bij de afbraak van oude gebouwen gaat er vaak nog bruikbaar bouwmateriaal verloren. Ook 35% van alle afval komt van bouw- en sloopactiviteiten. Door deze materialen te inventariseren, kunnen we – voordat de […]

Stad Oostende keurt nieuwe invulling site Hotel Du Louvre goed: omgevingsvergunning voor bouw meergezinswoning

Geplaatst op Posted in Ruimte

Op de site van het vervallen Hotel Du Louvre zal een meergezinswoning met 8 woongelegenheden worden gebouwd. De Stad keurde daarvoor de omgevingsvergunning goed. Het respect voor de erfgoedwaarden blijft: de gevel wordt heropgebouwd. Er is binnen dit project ook ruimte voorzien om auto’s en fietsen te stallen en er komt een extra groene toets. […]

Samen met Oostendenaars strijden voor minder verharding

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende, Wonen

Stad Oostende wil samen met haar inwoners strijden voor minder verharding. Verharden of afsluitingen plaatsen mag ook niet zomaar. Vaak is een omgevingsvergunning nodig. Een webpagina biedt voortaan een duidelijk overzicht van de regelgeving en biedt een antwoord op veelgestelde vragen. Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van […]

Plannen om tuinafsluiting te wijzigen? Informeer je vooraf!

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende

Stad Oostende kiest resoluut voor een groenere toekomst. Daarom besliste de Stad om voortaan enkel nog te opteren voor natuurlijke tuinafsluitingen die grenzen aan het openbaar domein. Met de beleidsnota ‘afsluitingen’ kiest het College van Burgemeester en Schepenen voor een groenere toekomst. Voortaan geldt overal in de stad één en dezelfde regel voor de afsluiting […]

Wijzers Bloemenuurwerk krijgen schilder- en onderhoudsbeurt

Geplaatst op Posted in Openbaar Domein, Ruimte

Op woensdag 2 maart worden de wijzers van het Bloemenuurwerk in het Leopoldpark weggenomen voor een schilder- en onderhoudsbeurt. Binnen een tweetal weken worden ze teruggeplaatst. Op woensdagmorgen 2 maart worden de wijzers van het Bloemenuurwerk in het Leopoldpark weggenomen voor onderhouds- en schilderwerken. “Het bloemenuurwerk is een echte parel van ons Leopoldpark. Gemiddeld gebruiken […]