Nieuwbouwproject ILVO en VLIZ goedgekeurd

Posted on Posted in Ruimte

Oostende is de thuishaven van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek). Beide instellingen genieten internationale uitstraling. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde de omgevingsvergunning goed voor de bouw van de nieuwe Campus ‘InnovOcean’. De nieuwbouw in de Ankerstraat wordt het thuis van beide onderzoeksinstellingen. […]

Project eenoudergezinnen is lege doos

Posted on Leave a commentPosted in Ruimte, Stad Oostende, Wonen

In de Kaaistraat en de Torhoutsesteenweg staan twee gloednieuwe appartementsgebouwen leeg. Het woonproject werd opgestart eind 2016 en was bedoeld voor eenoudergezinnen die gedurende een korte periode extra ondersteuning nodig hebben. De appartementen zijn echter totaal niet geschikt voor de doelgroep. Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) kan bovendien enkel verhuren op langere termijn. De vorige schepen […]

Meerjarenplan 2020 – 2025: Focus op de Oostendenaar en toekomst van onze stad

Posted on Leave a commentPosted in Begroting & Financiën, Burgerzaken, City Marketing, Digitalisering, Erfgoed, Haven, Milieu, Mobiliteit & Parkeren, Ontmoetingscentra, Politie, Ruimte, Stad Oostende, Toegankelijkheid, Toerisme, Veiligheid, Wonen, Ziekenhuizen

Het Oostendse stadsbestuur heeft zijn meerjarenplan 2020-2025 klaar. Er wordt maar liefst 136 miljoen euro geïnvesteerd. De belastingen voor de burgers worden daarvoor niet verhoogd. “We zijn met een fijne kam door onze eigen uitgaven gegaan, om te kunnen focussen op wat echt belangrijk is: de Oostendenaar en toekomst van onze stad.” Het meerjarenplan 2020-2025 […]

Hedendaagse ruimtelijke invulling voor Nieuwe Stad

Posted on Leave a commentPosted in Ruimte

Het College van Burgemeester en Schepenen zet het licht op groen voor de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site Nieuwe Stad. De huidige, verouderde stedenbouwkundige voorschriften voor die zone staan de opwaardering van de buurt in de weg. “Willen we de bestaande hoogbouw in de Nieuwe Stad binnenkort vervangen zien worden door […]

Stad Oostende zoekt locaties voor kampeerauto-parking

Posted on Leave a commentPosted in Ruimte

De provincie West-Vlaanderen werkt aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site Raversyde. Het Oostendse stadsbestuur heeft de startnota goedgekeurd en vraagt om de aanleg van een mobilhome parking mee te nemen als denkpiste. ‘We gaan, zoals in het bestuursakkoord staat, actief op zoek naar geschikte locaties voor kampeerauto’s. Nu de provincie een nieuw plan […]