Plannen om tuinafsluiting te wijzigen? Informeer je vooraf!

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende

Stad Oostende kiest resoluut voor een groenere toekomst. Daarom besliste de Stad om voortaan enkel nog te opteren voor natuurlijke tuinafsluitingen die grenzen aan het openbaar domein.

Met de beleidsnota ‘afsluitingen’ kiest het College van Burgemeester en Schepenen voor een groenere toekomst. Voortaan geldt overal in de stad één en dezelfde regel voor de afsluiting van woningen die grenzen aan het openbaar domein of privaat domein met een publiek karakter. We kiezen resoluut voor natuurlijke afsluitingen omdat ze een positieve invloed hebben op de biodiversiteit en het klimaat.

Uniforme en duidelijke regels

Wat en hoe er mag gebouwd worden, zit vastgeklikt in verschillende normen zoals de stedenbouwkundige verordening op bouwwerken en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s). Grote delen van de stad vallen vandaag al onder een BPA waar standaard regels in opgenomen zijn voor het afsluiten van een perceel. De keuze voor haagvormige aanplanting, eventueel in combinatie met een muurtje van maximum 0,50 meter is vaak de norm. Over grote delen van de stad zijn artificiële afsluitingen zoals houten schuttingen sowieso niet toegestaan.

De beleidsnota zorgt nu voor meer duidelijkheid en uniformiteit door die regel als norm aan te nemen voor de volledige stad. Op termijn moet dit bovendien zorgen voor een veel groener straatbeeld.

Kwaliteit, biodiversiteit en klimaatrobuustheid

Door de keuze voor levend groen vergroten we de beeldkwaliteit van de straat. Meer groen maakt de straat aangenamer en zorgt voor rust. Ook de biodiversiteit gaat erop vooruit door de keuze die Stad Oostende maakt. Het vervangen van schuttingen door levend groen vergroot bovendien de klimaatbestendigheid van de stad.

Keuze voor de toekomst

Voor de plaatsing van houten schuttingen is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Op vandaag verbieden BPA’s al het plaatsen van omheiningen, anders dan een haag. Toch zijn natuurlijke afsluitingen de laatste tijd onder druk komen te staan. Het ruimtelijke ordeningsbeleid steunt op drie pijlers: plannen, vergunnen en handhaven. Voor de laatste pijler zijn uniforme en duidelijke regels belangrijk. Wie plannen heeft om de tuinafsluiting te wijzigen, informeert zich best of neemt contact met de dienst Omgevingsvergunningen.