Visie

Een open samenleving laat zich niet verlammen door angst en rust nooit op zijn lauweren. Meer nog, zo’n samenleving gaat moedig alle uitdagingen aan en kijkt steeds reikhalzend uit naar de dag van morgen. Elk individu speelt in deze samenleving een hoofdrol en stippelt zijn of haar eigen levenspad uit. In een open samenleving hangt de toekomst af van wat elk individu –volgens zijn of haar mogelijkheden- ervan maakt.

Dit bewijst dat Open Vld’ers een groot vertrouwen hebben in mensen. Ze vinden dat elke mens zo vrij mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld om zijn of haar eigen mening te vormen of om zelf te beslissen hoe hij of zij wil leven.

Elke mens is ook verantwoordelijk voor zichzelf en medeverantwoordelijk voor zijn omgeving. Iedereen heeft gelijke rechten en plichten. Het is de taak van de overheid om de vrijheid, de privacy, de veiligheid en het recht op privé-eigendom van haar burgers te beschermen. Liberalen geloven in vooruitgaan, vernieuwen, verbeteren, … het zijn optimisten.

Daarbij vindt Open Vld dat wie initiatief neemt zoveel mogelijk ruimte en zo weinig mogelijk tegenwerking verdient. Voor Open Vld vormt het vrij ondernemerschap de bouwsteen voor onze welvaart. De overheid legt slechts regels op als dat nodig is om de individuele vrijheid of het algemeen belang te waarborgen. Belastingen en lasten allerhande moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden. Liberalen vinden dat wie niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, recht heeft op een menswaardig bestaan. Ze ijveren daarbij voor zelfredzaamheid, eigenwaarde en eigendomsverwerving.