Stad Oostende brengt herbruikbare bouwmaterialen in kaart

Geplaatst op Posted in Milieu, Ruimte, Stad Oostende

Om een circulair beleid in de bouwsector te ondersteunen, ontvangt Stad Oostende een subsidie van bijna 800.000 euro van de Vlaamse overheid.

Bij de afbraak van oude gebouwen gaat er vaak nog bruikbaar bouwmateriaal verloren. Ook 35% van alle afval komt van bouw- en sloopactiviteiten. Door deze materialen te inventariseren, kunnen we – voordat de gebouwen worden afgebroken – de bouwgrondstoffen recupereren. Dit proces heet Urban mining. Concreet gaat het over hout, glas, cement, bakstenen, … Kortom, alle materialen waarmee je een huis opbouwt.

Op die manier gaan we zorgzamer om met onze grondstoffen en de materialen die we in onze stad beschikbaar hebben. Dit proces past helemaal in het idee van de circulaire economie waarin we zoveel mogelijk materialen hergebruiken.

Herbruikbare bouwmaterialen in kaart brengen

Stad Oostende zal het aantal gebruikte bouwmaterialen van alle gebouwen in de stad in kaart brengen. Dit gebeurt aan de hand van data van bouwinformatiemodellen (BIM). Om deze database op te stellen, krijgt de stad een subsidie van bijna 800.000 euro van Vlaanderen.

Verder krijgen inwoners een duidelijk inzicht in hun woning. Dit kan interessant zijn als mensen hun huis willen verkopen of renoveren. Bovendien kan de database leiden tot het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook sloop- en recyclagebedrijven zullen beter kunnen afstemmen bij het starten van afbraakwerken.

Pionier in Vlaanderen

Met deze actie is Stad Oostende een echte pionier in Vlaanderen. De informatie die de studie zal verzamelen, helpt om een standaard te ontwikkelen die over heel Vlaanderen kan worden uitgerold.