Iedereen krijgt ruim de tijd om verwaarloosde of onbewoonbare panden in orde te brengen

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Wonen

Er is commotie ontstaan in onze stad over de belastingen die eigenaars van onbewoonbare, ongeschikte, verwaarloosde of leegstaande woningen krijgen.

Enkele puntjes op de i:

  1. Dit gaat enkel over woningen die niet voldoen aan de minimale wettelijke eisen op vlak van gezondheid, veiligheid en kwaliteit én die op een inventaris staan (na klachten van huurders, meldingen van buurtbewoners of politie …).

2. Vóór een woning op een inventaris terechtkomt is er al een lange weg afgelegd.

3. Niemand moet zomaar hoge belastingen betalen. Iedereen krijgt ruim de tijd om aan te tonen dat er stappen gezet worden om het pand in orde te brengen. De stadsdiensten informeren mensen grondig en leggen uit hoe ze een vrijstelling kunnen aanvragen.

4. We hebben deze legislatuur de regels versoepeld. Zo krijgt iedereen voortaan minstens een jaar vrijstelling en kan die verlengd worden tot drie jaar.

We kunnen niet ingaan op individuele dossiers. Wel willen we graag iedereen oproepen om signalen van de stad (brieven, aangetekende zendingen, telefoons …) niet naast zich neer te leggen. Neem contact met de dienst en laat je helpen.

Woonkwaliteit is én blijft belangrijk. Zodat mensen in redelijke omstandigheden kunnen wonen en zodat we een veilige stad zijn met zo min mogelijk leegstaande of verwaarloosde panden.

Meer info vind je op http://www.oostende.be/faq-belasting-onbewoonbaar…