Oostende kiest resoluut voor ‘Housing First’

Geplaatst op Posted in Burgemeester & Schepenen, Stad Oostende, Wonen

Via ‘Housing First’ worden mensen die langdurig dakloos zijn terug op weg gezet naar integratie in de samenleving. Stad Oostende had tot voor kort vijf trajecten lopen. Dit wordt nu, in samenwerking met CAW Noord-West-Vlaanderen, sterk uitgebreid. Ook het Sociaal Verhuurkantoor springt mee op de kar

Voor een kleine groep mensen in dak- en thuisloosheid is de stap naar een eigen woning zeer groot. Verschillende factoren spelen hierin mee, vaak gaat het om mensen die langdurig op straat leven, soms met bijkomende problematieken. Er is dikwijls nood aan ondersteuning op diverse levensdomeinen, het ‘wonen’ op zich kan dan een enorme uitdaging zijn.

Wat is ‘Housing First’?

In een poging om de situatie structureel en stapsgewijs te verbeteren, is een intensieve en persoonlijke begeleiding noodzakelijk. De ‘Housing First’-methodiek is dan een sterke aanpak. Hierbij start de begeleiding met het vinden of behouden van een woonst, daarna worden de ondersteuningsnoden in kaart gebracht en naar oplossingen toegewerkt.

Meer dan een verdubbeling in trajecten ‘Housing First’

Sinds kort heeft stad Oostende de samenwerking met CAW Noord-West-Vlaanderen en het Sociaal Verhuurkantoor Oostende-Bredene versterkt. Een volgende stap in de ​ structurele aanpak van de problematiek van thuis- en dakloosheid in Oostende. Met de steun van de Nationale Loterij en in samenwerking met ‘Housing First’ Belgium, kan Stad Oostende de volgende twee jaar acht extra ‘Housing First’-trajecten opstarten. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de huidige werking. Ook het CAW Noord-West-Vlaanderen kan voortaan vijf trajecten aanbieden. Dit betekent meer dan een verdriedubbeling van het aantal trajecten in de regio.

Anders dan de huidige trajecten worden de nieuwe plaatsen ingevuld op de private of sociale huurmarkt. Stad Oostende zal mensen die momenteel begeleiding krijgen vanuit het doorgroeihuis laten doorstromen naar deze uitbreiding in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor. Mensen in dakloosheid staan sowieso hoog op de wachtlijst. Zodra ze een woning toegewezen krijgen of huisvesting vinden op de private huurmarkt, wordt de persoonlijke begeleiding intensiever.

Versterkte teamwerking

Concreet komt er één team van wooncoaches binnen het concept ‘Housing First’. Dat concept staat ook voor nauwe samenwerking en communicatie met belangrijke partners, zoals het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC), Straathoekwerk, Psychiatrisch Expertiseteam (PET) en ook het Sociaal Verhuurkantoor. Er is zeer regelmatig overleg en een centrale aansturing voorzien. ​ In de praktijk is het ook zo dat minstens één keer per maand alle partners samenkomen voor een intensief cliëntoverleg.