Wonen mag geen zorg zijn

Geplaatst op Posted in Flash, Wonen

Zorgen over wonen zijn terecht grote zorgen. We willen mensen maximaal ondersteunen en openden een Woonloket.

Wie vragen heeft rond wonen kan voortaan op één centraal punt terecht. Om burgers beter te kunnen helpen werden alle contactpunten gecentraliseerd. Waar bewoners vroeger bij verschillende diensten moesten aankloppen, kunnen zij vandaag gewoon terecht bij het Woonloket. Heb je vragen over de Vlaamse Huurpremie, de premie voor de huur van een eerste woning, laat de kwaliteit van de woning waarin je verblijft te wensen over? Het Woonloket bevindt zich in de lokettenzaal van het Stadhuis en
werkt op afspraak. Neem contact via www.oostende.be/woonloket of bel naar het gratis nummer 0800 1 8400. “Er staat een sterk team voor u klaar zodat u zich minder zorgen moet maken”, besluit bevoegd schepen Kurt Claeys.