Burger eerst

Geplaatst op Posted in Armoede, Flash, Onderwijs, Stad Oostende

Besturen betekent ook je eigen werking tegen het licht houden. Wat kan beter? Wat kan anders om de burgers beter te dienen? De digitalisering van de onderwijscheques en het centraal registratiesysteem voor kinderopvang verbeteren de dienstverlening gevoelig. Sinds 3 april kunnen ouders via één centraal
registratiesysteem kinderopvang aanvragen voor hun spruit. Voortaan is één enkele aanvraag voldoende voor zowel de stedelijke als de niet-stedelijke kinderdagverblijven, maar ook voor de onthaalouders.

Ouders klikken de opvangplekken aan die hun voorkeur genieten. Je kan de aanvraag ook online
opvolgen. Ook het systeem van de onderwijscheque kreeg een update en werd gedigitaliseerd.
Met die cheques kunnen verplichte schoolkosten betaald worden. Voortaan maken de cheques deel uit van de focusrechten van de dienst Rechtenverkenning. Dat team screent waarop je recht hebt indien je moeilijk rondkomt op het einde van de maand. De papieren cheques zorgden voor rompslomp. “De aanpassing is belangrijk als je weet dat er vorig jaar bijna 10.000 werden verkocht. Hiermee werden vooral
schoolboeken en middagmalen betaald. De aanvraag wordt ondersteund door de dienst Rechtenverkenning, de digitalisering is een pluspunt voor de scholen”, besluit gemeenteraadslid Arianne Jonckheere.