We gaan voluit voor een toegankelijke stad

Geplaatst op Posted in Flash, Stad Oostende, Toegankelijkheid

In 2020 ondertekenden we reeds het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’ van Inter Vlaanderen,
het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Hiermee engageerde de stad zich om werk te maken van een lokaal toegankelijkheidsbeleid. Toegankelijkheid doorkruist alle bevoegdheden en de uitrol ervan is een zaak van veel stadsdiensten. Daarom hebben we de toegankelijkheidstoets ingevoerd. Of het nu om gebouwen, straten of evenementen gaat, we houden van bij de opstart van projecten rekening met de
toegankelijkheidsvoorwaarden. We namen reeds grote sprongen richting een toegankelijker Oostende. Met betonnen strandpaden vanaf de dijk tot aan de vloedlijn is het strand toegankelijk voor iedereen, ter hoogte van de Diksmuidestraat is er Zon, Zee…Zorgeloos. Daar zijn er gratis strandrolstoelen te ontlenen en zijn er aangepaste toiletten voorzien. Ook bij Fietspunt Oostende is er heel het jaar door aangepast fietsmateriaal te huur. Minder mobiele mensen kunnen zich tijdens de zomermaanden ook laten vervoeren met de fietstaxi in de buurt van het centrum van Oostende en het station.

Samen met Inter en de stadsdiensten hebben we de huidige situatie in onze stad in kaart gebracht, hieruit werd het actieplan 2023-2024 ‘Naar een toegankelijke Stad Oostende’ opgesteld. Er zijn elf concrete acties die we volop aan het uitwerken zijn. Enkele actiepunten zijn zelfs al bereikt dit jaar, waaronder het ondersteunen en sensibiliseren van lokale handelszaken. Hiervoor werken we samen met DITO vzw, een vereniging van en voor personen met een handicap. We lanceerden het proefproject ‘bellende vlakken’, dertien Oostendse
handelszaken ontvingen in april een hellend vlak om de drempel van hun handelszaak weg te werken. Daarnaast krijgen ze ook tips van DITO vzw om hun handelszaak nog toegankelijker te maken.