Neen aan intrafamiliaal geweld!

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Intrafamiliaal geweld moeten we uit de taboesfeer halen en aanpakken. Dit gaat ruimer dan fysiek
geweld. Ook bedreigingen, controle op het sociaal leven, economisch geweld … mogen we niet
tolereren. Het is ook niet zo dat enkel vrouwen slachtoffer zijn. Op intrafamiliaal geweld staat geen
leeftijd, geen geslacht, geen afkomst … Voor het stadsbestuur staat de aanpak hoog op de agenda. In 2018 was de stad al trekker om een ‘ketenaanpak’ te ontwikkelen. Dit houdt een intensieve samenwerking in tussen onder meer de lokale politie, Justitie en welszijnsorganisaties. Het systeem werd in 2021 zelfs uitgebreid naar heel West-Vlaanderen. In 2022 werd een belangrijk