Taskforce opgericht voor een ééngemaakt ziekenhuis Oostende

Posted on Posted in Stad Oostende, Ziekenhuizen

Met de oprichting van een ‘Taskforce eengemaakt ziekenhuis Oostende’ wordt een belangrijke stap gezet in de eenmaking van de ziekenhuizen in onze stad. Stad Oostende stelde Meester Bart Bronders aan als waarnemer-moderator in de begeleiding van de taskforce. De Oostendenaar heeft geen baat bij een versnipperd zorglandschap. We willen het zorgaanbod in Oostende naar een […]

Stad Oostende zet covid-coaches in om mensen in thuisisolatie te ondersteunen

Posted on Posted in Stad Oostende, Ziekenhuizen

In de strijd tegen het coronavirus besliste Stad Oostende om een grotere rol op te nemen binnen het contactonderzoek en de opvolging van de coronamaatregelen. Met de inzet van covid-coaches willen we mensen ondersteunen om maatregelen zoals thuisisolatie goed te begrijpen en op te volgen. Zo wil de stad meewerken aan het verder onder controle […]

Meerjarenplan 2020 – 2025: Focus op de Oostendenaar en toekomst van onze stad

Posted on Leave a commentPosted in Begroting & Financiën, Burgerzaken, City Marketing, Digitalisering, Erfgoed, Haven, Milieu, Mobiliteit & Parkeren, Ontmoetingscentra, Politie, Ruimte, Stad Oostende, Toegankelijkheid, Toerisme, Veiligheid, Wonen, Ziekenhuizen

Het Oostendse stadsbestuur heeft zijn meerjarenplan 2020-2025 klaar. Er wordt maar liefst 136 miljoen euro geïnvesteerd. De belastingen voor de burgers worden daarvoor niet verhoogd. “We zijn met een fijne kam door onze eigen uitgaven gegaan, om te kunnen focussen op wat echt belangrijk is: de Oostendenaar en toekomst van onze stad.” Het meerjarenplan 2020-2025 […]

Danick Minne nieuwe voorzitter Henri Serruys

Posted on Leave a commentPosted in Fractie, Partij, Ziekenhuizen

De algemene vergadering van het Henri Serruys ziekenhuis stelde vandaag Danick Minne aan als nieuwe voorzitter van de campus Henri Serruys. Hij wordt hierdoor ook ondervoorzitter van het fusieziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. ‘Ik zetel al sinds 1994 in de raad van bestuur van het ziekenhuis, een ziekenhuis besturen is niet-alledaagse materie. Ik ben tevreden dat […]