Stad Oostende zet covid-coaches in om mensen in thuisisolatie te ondersteunen

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Ziekenhuizen

In de strijd tegen het coronavirus besliste Stad Oostende om een grotere rol op te nemen binnen het contactonderzoek en de opvolging van de coronamaatregelen. Met de inzet van covid-coaches willen we mensen ondersteunen om maatregelen zoals thuisisolatie goed te begrijpen en op te volgen. Zo wil de stad meewerken aan het verder onder controle houden van het aantal besmettingen in Oostende.

Het coronavirus heeft ons land nog steeds in zijn greep. Om de verdere verspreiding tegen te gaan, besliste Stad Oostende om een nog actievere rol te spelen in de strijd tegen het virus. De stad heeft gedurende heel deze periode in nauw overleg samengewerkt met diverse partners zoals de huisartsenkring, de Oostendse ziekenhuizen en de eerstelijnszone Oostende-Bredene. Naast de oprichting van het triagecentrum en het testcentrum zullen nu ook covid-coaches worden ingezet om het contactonderzoek en de opvolging van de maatregelen te bevorderen.

Heldere uitleg en ondersteuning bij thuisisolatie

De covid-coaches zijn medewerkers van Stad Oostende die op huisbezoek gaan bij personen die wat extra uitleg of hulp kunnen gebruiken. Tijdens zo’n huisbezoek neemt de coach de tijd om helder uit te leggen wat de maatregelen zoals thuisisolatie precies inhouden. De covid-coach luistert naar de vragen en de bezorgdheden die komen kijken bij zo’n quarantaineperiode.

Bovendien gaat de coach ook samen met de persoon en zijn of haar huisgenoten op zoek naar manieren om de komende periode door te komen. Thuisisolatie is immers een uitdaging op zowel praktisch als psychisch vlak. Waar mogelijk biedt de stad ook extra ondersteuning, zoals maaltijden aan huis.

Lokale uitbraken beheersen

De covid-coaches zullen een bijkomende schakel vormen in de aanpak van de epidemie binnen de eerstelijnszone Oostende-Bredene. Stad Oostende heeft de ambitie om zo snel mogelijk in contact te treden met de positief geteste Oostendenaars zodat ook de samenwerking met de Vlaamse contactonderzoekers voorbereid kan worden. Ook dat is een extra troef om eventuele lokale uitbraken van het coronavirus in Oostende verder te blijven beheersen.