Taskforce opgericht voor een ééngemaakt ziekenhuis Oostende

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Ziekenhuizen
Met de oprichting van een ‘Taskforce eengemaakt ziekenhuis Oostende’ wordt een belangrijke stap gezet in de eenmaking van de ziekenhuizen in onze stad. Stad Oostende stelde Meester Bart Bronders aan als waarnemer-moderator in de begeleiding van de taskforce.

De Oostendenaar heeft geen baat bij een versnipperd zorglandschap. We willen het zorgaanbod in Oostende naar een nog hoger niveau brengen. Dat kan alleen door de versmelting van de twee ziekenhuizen die vandaag actief zijn. Op vandaag werken AZ Damiaan en de campus Serruys van het AZ Sint-Jan nog steeds onafhankelijk van elkaar. Er is een duidelijk engagement van alle partijen om de zorg te versterken.

Coronacrisis benadrukt nood aan samenwerking

In december 2019 ondertekenden Stad Oostende, de VZW AZ Damiaan en de AV AZ Sint-Jan Brugge – Oostende een engagementsverklaring. De coronacrisis zorgde de voorbije maanden voor de nodige vertraging. Maar diezelfde crisis toont tegelijk ook aan hoe belangrijk ons zorgapparaat is.

Na overleg met alle partners wordt nu een ‘taskforce eengemaakt ziekenhuis Oostende’ opgericht. De taskforce heeft als opdracht om een stappenplan vast te leggen met het oog op de opmaak van een transitieplan en het aanvragen van de nodige erkenningen.

De taskforce zal worden samengesteld door een vertegenwoordiger van de AV AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en een vertegenwoordiger van de VZW AZ Damiaan. Een vertegenwoordiger van Stad Oostende zal als waarnemer-moderator deelnemen aan deze taskforce. Die taak zal opgenomen worden door meester Bart Bronders. Meester Bronders is vertrouwd met het dossier, aangezien hij in het verleden al juridisch advies verstrekte in het kader van het onderzoek naar een eengemaakt ziekenhuis.