Stad Oostende stelt vernieuwde Lijnbaanstraat voor

Geplaatst op Posted in Milieu, Stad Oostende

Op vrijdag 1 juli huldigt Stad Oostende de vernieuwde site van de Lijnbaanstraat in. De Stad koos ervoor om een groene rustplaats te creëren middenin het centrum.

De herinrichting van de Lijnbaanstraat startte vorig jaar in januari. Op deze locatie creëerde de Stad een groene oase waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien zorgt meer groen voor afkoeling in het centrum.

Groene zone als antwoord op hitte

De Lijnbaanstraat werd omgetoverd tot een leuke en mooie plek om even te verpozen en elkaar te ontmoeten. Het is de nieuwe ontmoetingsplaats voor jong én oud in het oude stadscentrum. Bovendien zijn hete zomers stilaan de regel in plaats van de uitzondering. Ook daarom wordt het stadscentrum vergroend. Want vergroening brengt letterlijk verkoeling.

De herinrichting en vergroening van de binnenstad past perfect in de visie van Stad Oostende om van het centrum een aangename beleving te maken voor alle inwoners en bezoekers. Met deze vergroening wordt ook gedacht aan de uitdagingen van morgen. Verkoeling in verstedelijkte gebieden is een must en met het aanleggen van groene zones in de stad biedt stad Oostende een antwoord op deze uitdaging.

Op de site vinden bezoekers vijf verhoogde groeneilanden met gras, prairieplanten, bomen en struiken. In samenspraak met de buurtbewoners koos Stad Oostende voor een bloemrijk en heel gevarieerd ontwerp. Verder krijgt elk verhoogd eiland een zitrand, een drinkfontein en een volledig toegankelijk toilet ter hoogte van de Ooststraat (doorgang naar de Kapellestraat).

Regenwater opvangen en hergebruiken

Het oppervlaktewater dat binnen het gebied valt, wordt opgevangen in ondergrondse bekkens. In droge periodes kan dit water gebruikt worden voor de bevloeiing van de beplanting in de binnenstad.

De herinrichting van de Lijnbaanstraat kadert binnen het Europese Cool Townsproject. Door verharde ruimte te verminderen, bomen en klimplanten aan te planten én waterelementen te introduceren, kan stad Oostende hittestress in de zomer vermijden.

Het project is nog niet ten einde want samen met de bewoners worden in de komende maanden ook nog de gevels groener gemaakt met gevel-en klimplanten en zo de pergola’s weer helemaal tot leven wekken.

Verkeersluwe binnenstad

Het omvormen van de Lijnbaanstraat tot een groen rustpunt waar het aangenaam vertoeven is, kadert in de visie om de binnenstad verkeersluw te maken. Het is de uiteindelijke bedoeling dat voetgangers, fietsers en personen die niet zo mobiel zijn voorrang krijgen op alle andere verkeer.

Cool Towns

De totale kostprijs voor de herinrichting van de Lijnbaanstraat bedraagt bijna 800.000 euro. Omdat deze ingrepen kaderen binnen het Europese project Cool Towns investeerde Europa ongeveer 480.000 euro in het project.

Cool Towns kreeg financiële steun van het Interreg 2 Zeeënprogramma. Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).