Op weg naar een klimaatneutraal en meer leefbaar Oostende

Geplaatst op Posted in Milieu, Stad Oostende

De verandering naar een meer leefbare stad is ingezet! Het Energiehuis en Stad Oostende geven samen het startschot voor een traject dat van Oostende tegen 2050 een klimaatneutrale en meer leefbare stad zal maken. Kris Derveaux werd aangesteld als klimaatmanager.

Stad Oostende wil tegen 2050 een klimaatneutrale en meer leefbare stad zijn. Daarvoor wordt een klimaatplan voorbereid. Het wordt een ambitieus en geïntegreerd plan waarin alle kernthema’s die verband houden met klimaat doorgelicht worden.

De haven van Oostende is de afgelopen tien jaar uitgebouwd tot de belangrijkste offshore cluster voor windturbines op zee, de stad investeert fors in nieuwe fietsinfrastructuur, het Energiehuis heeft reeds energieadvies verstrekt in 7.500 woningen en het eerste coöperatieve warmtenet van België is in Oostende met BeauVent en IVOO werkelijkheid geworden. Maar hoewel de gemiddelde CO2-uitstoot van een huishouden in Oostende 35% lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde, is het werk nog niet af.

Daarom werkt Oostende aan een plan om van Oostende een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. Het jaar 2030 is hierbij een belangrijke tussenstap. Ook de komende tien jaar en in deze bestuursperiode zullen al concrete en doortastende maatregelen van start gaan.

Samen met Oostendse burgers, bedrijven en organisaties

Het nieuwe klimaatplan van Oostende moet tegen het voorjaar van 2021 klaar zijn. Meteen daarna zetten we de nieuwe acties op poten. Daarnaast komen er slimme samenwerkingsinitiatieven tussen de stad en Oostendse burgers, bedrijven en organisaties.

Deze opdracht wordt uitgevoerd door het consortium Kelvin Solutions/Transition Heroes, samen met Kapho consulting en Createlli. Voor de opmaak van dit plan wordt ook gerekend op een nauwe samenwerking met de Oostendenaars. Sinds 2019 wisselen ‘Oostendse klimaatpioniers’ actief kennis uit over de manier waarop we de klimaatuitdagingen het beste aanpakken. De groep heeft ook mee vorm gegeven aan de opdrachtomschrijving voor de opmaak van het klimaatplan.

Aanstelling Klimaatmanager

Om alles in goede banden te leiden, werd Kris Derveaux in juni aangesteld als kilmaatmanager bij het Energiehuis Oostende. Hij zal in deze functie de voorbereiding en uitvoering van het klimaatplan in goede banen leiden. Kris is Oostendenaar, heeft een achtergrond bij het waterbedrijf FARYS en was ook al gastprofessor Mobiliteit en Ecotechnologie aan Vives/KU Leuven. Hij combineert zijn interesse in milieu en klimaat met zijn liefde voor de stad Oostende.