Bijkomende maatregelen voor treinen van en naar Oostende: Versterkte communicatie en betere spreiding reizigers

Geplaatst op Posted in Communicatie, Stad Oostende, Veiligheid

NMBS en Stad Oostende hebben vanmiddag na overleg bijkomende maatregelen genomen voor wie met het warme weer de komende dagen met de trein naar Oostende wil. De reizigersstromen zullen beter worden beheerd en ook de communicatie wordt versterkt. In geval van een incident zoals vrijdagavond zullen de reizigers duidelijk perspectief krijgen over het verdere verloop.

Versterkte communicatie

Om de reizigers beter en sneller te kunnen informeren, heeft NMBS op het Stationsplein een groot digitaal informatiescherm geplaatst. Reizigers krijgen daarop realtime informatie te zien over het treinverkeer vanuit Oostende. Deze berichten zullen ook worden getoond op de acht informatieschermen verspreid in de stad. Ook in de andere kuststations wordt zo’n informatiescherm geplaatst.

In geval van een incident zullen de schermen aan het station en in de stad worden gebruikt om de reizigers op de hoogte te houden van de situatie en hen een duidelijk perspectief te geven. Ook online en via de sociale mediakanalen van NMBS (app en website) en Stad Oostende zal snel en regelmatig worden gecommuniceerd.

Belangrijk is dat via de app van NMBS (via de notificatiefunctie) reizigers ook kunnen aangeven verwittigd te willen worden over de vooruitzichten van hun gekozen trein. NMBS raadt de reizigers aan die functie in te schakelen.

Betere spreiding van reizigers

Bij de terugkeer naar huis zullen voortaan zowel in als buiten het station van Oostende de reizigers meer worden gespreid en verdeeld volgens trein en eindbestemming. Daarvoor worden reeds op het Stationsplein nadarhekken geplaatst, die per eindbestemming vaste looplijnen creëren.

Zowel de federale politie, de lokale politie als Securail, de veiligheidsdienst van NMBS, zullen aanwezig zijn om dit in goede banen te leiden.

Extra capaciteit, voor de sanitaire veiligheid

De dienstregeling van NMBS zal zoals voorzien worden uitgevoerd. Dit is nodig om de reizigers in de best mogelijke sanitaire omstandigheden te vervoeren.

Wees voorbereid

Ondanks dit versterkte treinaanbod, wil NMBS benadrukken dat bij grote reizigersstromen de capaciteit van haar treinen beperkt is.

Reizigers wordt dan ook aangeraden hun vertrek goed voor te bereiden en daarvoor zowel de routeplanner van NMBS als de druktebarometer van dekust.be te raadplegen. De piekuren worden in ieder geval best vermeden. Tussen 18 uur en 20 uur is het doorgaans druk: reizigers nemen best voor of na dat tijdstip de trein. Wie op het perron ziet dat te druk is op de trein die hij of zij wil nemen, overweegt beter de volgende trein te nemen. De extra treinen, die net voor of net na de reguliere treinen vertrekken, zorgen ervoor dat je niet lang moet wachten op een andere trein.

NMBS en Stad Oostende willen iedereen er nogmaals aan herinneren alle sanitaire maatregelen te respecteren. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan twaalf jaar. Deze verplichting geldt in elk station, perron en op de trein en eenmaal in Oostende ook voor alle verplaatsingen binnen de bebouwde kom en op de dijk.