Actieplan tegen sigarettenpeuken

Geplaatst op Posted in Milieu, Openbaar Domein, Stad Oostende
Stad Oostende nam in het bestuursakkoord 2019-2024 de ambitie op om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten. Omdat ook het achterlaten van sigarettenpeuken een vorm van sluikstorten is, pakt de stad nu uit met een actieplan in de strijd tegen sigarettenpeuken.

Stad Oostende besliste in het huidige bestuursakkoord om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten. Ook het achterlaten van sigarettenpeuken valt hieronder. Peuken belanden te gemakkelijk op de grond, in afvoerputjes. De nadelen voor mens en milieu zijn groot: de giftige bestanddelen worden in de natuur verspreid, dieren eten ze op, kinderen rapen de peuken op, …

Een peuk op de grond gooien, behoort tot sluikstorten. Door in te zetten op infrastructurele aanpassingen, sensibilisering en vervolgens handhaving wil de stad een duidelijk signaal geven dat dergelijke vorm van sluikstorten niet langer getolereerd wordt.

Peukenzuilen op testlocaties

Stad Oostende heeft in samenwerking met verschillende wijkactoren een aantal hotspots bepaald. Dat zijn plaatsen waar veel sigarettenpeuken liggen. Die hotspots werden visueel in kaart gebracht en gelinkt aan bestaande voorzieningen.

De afvalophaaldienst van de Stad stelde alles in het werk om de peuken op deze probleemlocaties op te ruimen. Dit leverde maar liefst één kruiwagen vol sigarettenpeuken op. Om de Stad proper te houden, zullen er in de toekomst blijvend opruimacties georganiseerd worden. Op basis van deze analyse zullen er bovendien ook concrete infrastructurele aanpassingen gebeuren. Alle vuilnisbakken zijn van een peukenring voorzien waar de burger gemakkelijk zijn peuk kan op uitdoven.

Om het weggooien van peuken verder te ontmoedigen, wordt er op verschillende rioolputjes milieuvriendelijke graffiti aangebracht. Aansluitend worden er duurzame peukenzuilen op testlocaties geplaatst.

De testlocaties voor de peukenzuilen bevinden zich in de uitgaansbuurt (Monacoplein, Langestraat en Marie-Joséplein) en werden gekozen op basis van de volgende criteria:

  • resultaten van hotspotanalyse
  • aanwezigheid van bestaande infrastructuur (vuilnisbak met peukenring, bergplaats fietsen,…)
  • behoud van een goede doorgang voor het publiek
  • de zichtbaarheid voor de burgers

Preventie en sensibilisering

Vooraleer repressief op te treden, wordt ingezet op preventie en sensibilisering. De gemeenschapswachten worden actief betrokken om de rokers te informeren over de schadelijke gevolgen van het weggooien van sigarettenpeuken. Stad Oostende zal hiervoor draagbare zakasbakjes uitdelen waarin rokers hun peuken kunnen doven en bewaren.

De Stad en de lokale politie zullen streng optreden voor wie geen gehoor geeft aan de sensibiliseringscampagne en betrapt wordt op het weggooien van een sigarettenpeuk. Overtreders riskeren een fikse GAS-boete of kunnen als alternatieve straf ingezet worden in de opruimacties die Stad Oostende organiseert. Naast een boete krijgen overtreders ook een sensibiliseringsfolder toegestuurd. Daarin staat uitgelegd welke schade weggegooide peuken kunnen veroorzaken.

Samenwerking met Mooimakers

Het actieplan kan rekenen op de steun van ‘Mooimakers’. Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder ‘Vlaanderen Mooi’ uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.