Werken op Burgerzaken

Schepen van Burgerzaken Hina Bhatti (Open Vld) voortaan op maandag in de loketten van de dienst Burgerzaken: helder communiceren met […]

Naar een menselijk woonbeleid

Een woonbeleid actualiseren vormt een grote uitdagingen. Kurt Claeys, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Wonen, maakt momenteel werk van een […]

Toegankelijkheid als basisrecht

Schepen Hina Bhatti is duidelijk: “ Toegankelijkheid is een basisrecht voor iedereen. Deze bevoegdheid loopt als een rode draad doorheen […]