Foto: BELGA

Tommelein wil strenge vervolging van baldadige toeristen: “In de zomer importeren we de problemen van de grootsteden”

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

HLN // Bart Tommelein (Open Vld) heeft bij het parket aangedrongen tot een strenge vervolging van de vijftig man grote groep uit Brussel die de massaal uitgerukte hulpdiensten uitlachte na een geveinsde verdrinking. De groep zorgde nadien nog voor moeilijkheden en is met behulp van de federale politie naar het station geëscorteerd. “Oostende wordt in de zomer geconfronteerd met de problemen van binnen- en buitenlandse grootsteden. Die groepen mensen mogen de dans in geen geval ontspringen, anders zouden we de lokale bevolking discrimineren. Ik wil een krachtig signaal”, zegt de Oostendse burgemeester. Het parket volgt hem daarin.

Grote groepen Nederlanders die opeengepakt staan te fuiven in de Knokse uitgaansbuurten waarbij zelfs de federale politie moet ingrijpen, vrouwen die worden lastiggevallen op de Oostendse stranden door onbeschaafde toeristen, een grote groep uit Brussel die de Oostendse hulpdiensten en politie uitlacht na een geveinsde verdrinking, Noord-Fransen die de uitgaansbuurten onveilig maken… het lijkt zomer op zomer van kwaad naar erger te gaan aan de kust.

Straffeloosheid

“Als eindstation van een rechtstreekse treinverbinding met grootsteden als Brussel en Luik, importeren we in de zomer dezelfde problemen waarmee de politie ginds doorheen het jaar mee te kampen krijgt. Dergelijke toestanden waarbij sommige bendes provoceren en keet schoppen zijn jammer genoeg realiteit in veel Europese grootsteden. De politie moet hier streng tegen optreden, maar het is dweilen met de kraan open. Dergelijke bendes moeten beseffen dat ze niet welkom zijn aan de kust met zo’n gedrag. Ik vraag een krachtig signaal van het parket”, trekt Tommelein van leer.

Het kan niet de bedoeling zijn dat onze eigen inwoners boetes krijgen voor het niet naleven van de coronamaatregelen en anderen vrijuit gaan. Dat zou discriminatie zijn

“De hulpdiensten massaal doen uitrukken en een verdrinking veinzen, dat is met levens spelen. Op hetzelfde moment kunnen andere levens in gevaar zijn, maar de hulpdiensten zijn bezet. Ik heb bij het parket aangedrongen op een strenge vervolging”, gaat de burgemeester verder. “Want zowel bij de politie als bij de bevolking leeft de indruk dat er straffeloosheid heerst. Ze hebben het idee dat die bendes van de andere kant van het land en ook buitenlanders de dans ontspringen als het op een vervolging aankomt. Het kan niet de bedoeling zijn dat onze eigen inwoners boetes krijgen voor het niet naleven van de coronamaatregelen en anderen vrijuit gaan. Dat zou discriminatie zijn”, aldus Tommelein.

Het parket van West-Vlaanderen volgt de stelling van de Oostendse burgemeester. “Wees er maar zeker van. Zij die de politie en hulpdiensten stonden uit te lachen woensdag op het strand en wiens identiteit geregistreerd werd, wordt vervolgd voor smaad”, reageert procureur des Konings Filiep Jodts van het West-Vlaamse parket. “Dat kan door middel van een minnelijke schikking of dagvaarding. De hulpdiensten ten onrechte alarmeren staat niet evenwel in het strafwetboek, maar er bestaan genoeg tenlasteleggingen om die mensen alsnog te vervolgen. Ook toeristen uit het buitenland ontspringen de dans niet. Bovendien kan worden gewerkt met een onmiddellijke inning. Indien die niet betaald wordt, volgt een minnelijke schikking. Als die ook niet betaald wordt, komt er een dagvaarding voor de rechtbank”, aldus Jodts.

Groeiend probleem?

Wordt het probleem met dissidente toeristen uit binnen- en buitenland elke zomer groter aan de kust? “Het parket heeft niet die indruk. Elke zomer is er wel sprake van dit soort criminaliteit. Doordat er coronamaatregelen gelden en die soms flagrant genegeerd worden, vallen die baldadige toeristen misschien meer op. Er is ook de invloed van sociale media, waardoor incidenten sneller uitlekken”, duidt Jodts.

Volgens Tommelein speelt de politie tegenwoordig ook zeer kort op de bal op en naast het strand, waardoor feiten sneller geregistreerd worden. “Hoe dan ook kunnen we niet met lede ogen aanzien hoe anderen het hier komen verbrodden. Vaak moeten de ordediensten dan nog opletten voor hun lichamelijke integriteit. Ik kan evenwel niet bepalen wie wél en niet mag komen naar de kust. Daarom moeten we een streng beleid voeren ten aanzien van zij die het hier bont komen maken. Zij moeten beseffen dat ze niet welkom zijn of zich moeten gedragen”, besluit Tommelein.

(Foto: BELGA)