Stad Oostende verplicht mondmasker in bebouwde kom

Geplaatst op Posted in Communicatie, Stad Oostende

In het hele land wordt sinds kort weer een toename vastgesteld van het aantal covid-19 besmettingen. Om de situatie onder controle te houden, besliste Stad Oostende om voortaan mondmaskers te verplichten in de volledige bebouwde kom van Oostende.

In veel gemeenten wordt een toename van het aantal personen besmet met het coronavirus covid-19 vastgesteld. De door de Nationale Veiligheidsraad en lokale overheden, zoals de stad Oostende, opgelegde maatregelen worden niet door iedere burger nageleefd.

Om ervoor te zorgen dat het sociaal-economische leven kan blijven functioneren én om de verdere verspreiding van het coronavirus covid-19 tegen te gaan, besliste Stad Oostende vandaag om mondmaskers te verplichten voor alle verplaatsingen op het openbaar domein binnen de bebouwde kom.

Er zijn een aantal uitzonderingen voorzien. De verplichting om bij een verplaatsing een mondmasker te dragen geldt niet:

  • Tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step.
  • Tijdens verplaatsingen op het strand om te gaan zwemmen in zee.
  • Tijdens de beoefening van een intensieve sportactiviteit (uitgezonderd wandelen).
  • Tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen.
  • Tijdens het nuttigen van voedsel en drank.
  • Voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is.
  • Voor kinderen tot en met 12 jaar.

De opgelegde maatregelen zullen door de Lokale Politie nauwgezet worden gecontroleerd en gehandhaafd. Overtredingen zijn strafbaar.

De maatregelen wordt van kracht vanaf zaterdag 25 juli.