Stad Oostende schenkt venstermaskers aan Buitengewoon Onderwijs

Posted on Posted in Stad Oostende, Toegankelijkheid

Met de aankoop van industrieel gefabriceerde venstermaskers ondersteunt de Stad de schoolteams van het Buitengewoon onderwijs in Oostende. Zo krijgen de leerlingen extra visuele communicatie mee, die voor hen zo belangrijk is. De Heilig Hartschool in de Clivialaan in Oostende biedt kleuter- en lager onderwijs aan voor kinderen tussen 2,5 en 13 jaar. Een 130-tal […]

Diervriendelijk Oostende: geen paardenkoetsen bij erg warm weer (+ 28°c)

Posted on Posted in Koetsen, Stad Oostende

Vorig jaar werd de regelgeving over de paardenkoetsen gewijzigd. Dierenwelzijn staat daarbij centraal. Bij temperaturen boven de 28°C, mogen de koetsen niet meer uitrijden, ter bescherming van de paarden. Met de zomer en de warme dagen in het vooruitzicht, zijn deze regels opnieuw van kracht. Omdat Oostende een diervriendelijke stad is, werd vorig jaar de […]

Stad Oostende zet buddy’s in om de eenzaamheid van personen met een beperking aan te pakken

Posted on Posted in Stad Oostende, Toegankelijkheid

De dreiging om alleen te zijn en geïsoleerd te raken, is voor veel mensen met een beperking een dagdagelijkse realiteit. De huidige coronacrisis maakt de situatie nog moeilijker. Stad Oostende zal een team van buddy’s inzetten om hieraan tegemoet te komen. Mensen met een beperking doen vaak veel moeite om hun vriendenkring te onderhouden. Maar […]

Toegankelijkheid als basisrecht

Posted on Leave a commentPosted in Flash, Toegankelijkheid

Schepen Hina Bhatti is duidelijk: “ Toegankelijkheid is een basisrecht voor iedereen. Deze bevoegdheid loopt als een rode draad doorheen vele beleidsdomeinen. Er is daarom nood aan een overkoepelende, globale visie waarbij we niet enkel denken aan mensen met een zichtbare beperking. Ook mensen die de taal niet beheersen, niet kunnen lezen, mensen met autisme […]

Wie wil lid worden van de Commissie voor personen met een beperking?

Posted on Leave a commentPosted in Stad Oostende, Toegankelijkheid

HLN – Leen Belpaeme | De commissie voor personen met een beperking bestaat uit mensen die op regelmatige basis samenkomen en nadenken over de toegankelijkheid in de stad. Schepen Hina Bhatti wil de werking nu uitbreiden en meer mensen betrekken om de toegankelijkheid te verhogen. “Met de start van de nieuwe legislatuur ga ik meteen […]

Het is erg snel gegaan voor mij

Posted on Leave a commentPosted in In de pers

Krant van West-Vlaanderen – Gillian Lowyck | Als voorzitter van de gemeenteraad kreeg Hina Bhatti (36) veel lof, zowel van meerderheid als oppositie. In de vernieuwingscoalitie ziet ze haar inzet verzilverd met een schepenambt. Alle Oostendse koppeltjes die trouwen, krijgen voortaan Hina Bhatti voor zich. En ook toegankelijkheid is voortaan haar verantwoordelijkheid. “Mijn Pakistaanse roots […]