Stad Oostende lanceert toegankelijkheidstoets

Geplaatst op Posted in Toegankelijkheid

Stad Oostende ondertekent deze week het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’. De stad stelde reeds een toegankelijkheidsambtenaar aan en zal onder begeleiding van het Vlaams Expertisecentrum Inter vzw een toegankelijkheidstoets invoeren. “Stapsgewijs nemen we alle barrières weg, zodat Oostende een toegankelijke stad wordt voor iedereen”, vertelt bevoegd schepen Hina Bhatti.

Met de ondertekening van het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ engageert Stad Oostende zich om de toegankelijkheid structureel aan te pakken. Samen met het Vlaams Expertisecentrum Inter vzw wordt de huidige toestand in onze stad in kaart gebracht. Van daaruit worden doelstellingen geformuleerd en een actieplan opgesteld. De aanpassingen moeten beantwoorden aan de vele eisen van onze diverse samenleving.

Kansen voor iedereen

De aandacht gaat niet enkel uit naar mensen met een fysieke beperking, autisme, een verstandelijke beperking of een gedragsproblematiek. Iedereen telt mee in dit verhaal van inclusie: een toegankelijke stad zet in op alle mensen, ongeacht hun leeftijd of mogelijkheden, inwoner of bezoeker. Door een voetpad te effenen of van een helling te voorzien ter hoogte van het zebrapad, maak je wandelingen zorgelozer voor rolstoelgebruikers, maar ook voor jonge ouders met buggy’s. Schepen Hina Bhatti: “Stapsgewijs nemen we alle barrières weg en daar heeft iedereen baat bij. Rateltikkers op drukke kruispunten geven niet enkel blinde mensen te kennen dat het veilig is om over te steken, maar ondersteunen ook mensen met kleurenblindheid, een niet zichtbare beperking. Het is een breed verhaal. Toegankelijkheid vraagt dan ook om een duurzame inbedding over alle beleidsdomeinen heen. Met de toegankelijkheidstoets reiken we het instrument aan om dit te realiseren.”

Toegankelijkheidsambtenaar met coördinerende rol

Toegankelijkheid doorkruist alle bevoegdheden en de uitrol ervan wordt een zaak van de vele stadsdiensten. Het is een transversaal gegeven. Een dergelijk breed project vraagt om coördinatie. Stad Oostende stelde daartoe een toegankelijkheidsambtenaar aan, tegelijk aanspreekpunt en contactpersoon met Inter vzw, de instantie die steden en gemeenten begeleidt in dit traject.

Burgerparticipatie

Burgers ervaren elke dag de tekortkomingen om vlot en zelfstandig te kunnen wonen en leven in hun stad. Hun deelname en participatie aan het traject is onontbeerlijk. “De wijkparticipatietafels die we vorig jaar opstartten, worden onder begeleiding van Inter betrokken in het traject en de werking ervan zal worden uitgebreid. Zo realiseren we de toegankelijkheid samen met de mensen waar het om gaat. Hun inbreng is een voorwaarde”, aldus de schepen, “net als het actief benaderen van de horeca, winkeliers, dienstverlenende instanties en de hele bevolking. Ook dit staat op de agenda.We voorzien de nodige stimulansen om aanpassingen door te voeren bij de lokale handelaren. We maken iedereen bewust van het belang van een toegankelijke samenleving. Daarvoor staan ook heel wat sensibiliseringsacties op stapel.”

Een samenhangend verhaal

Op vandaag werd er op de website van de stad al ‘Readspeaker’ geïnstalleerd en verschijnen er filmpjes met de belangrijkste communicatie in Vlaamse Gebarentaal. Ook het digitaal afstandstolken bij de dienst Burgerzaken is een vernieuwend project voor mensen met een auditieve beperking. Onze website beantwoordt aan de hoogste Europese eisen voor toegankelijkheid en wordt regelmatig gescreend.

Betonnen strandpaden tot aan de vloedlijn gecombineerd met openbare toegankelijke toiletten ontsluiten het strand en de zee voor iedereen.

De prikkelarme kermismiddag, gezelschapsspelen aangepast voor mensen met een beperking in de ontmoetingscentra en een gratis aanbod van elektrische tandems en rolstoelfietsen via Intro vergroten het vrijetijdsaanbod. Venstermaskers en rolstoelhellingen vereenvoudigen het dagelijkse leven van vele mensen.

“Vanaf nu krijgt dit alles een gestructureerde, weloverwogen en integrale aanpak. De ondertekening van het Charter ‘Naar een toegankelijke gemeente” betekent voor al deze zaken de start van één groot samenhangend verhaal, aldus een enthousiaste schepen van Toegankelijkheid Hina Bhatti.