Strijd voor een nettere stad: gezamenlijke gerichte acties

Geplaatst op Posted in Politie, Stad Oostende
Tijdens de maanden augustus en september pakte Stad Oostende uit met enkele gerichte netheidsacties. De Gemeenschapswachten, de Lokale Politie Oostende en de dienst Openbaar Domein van stad Oostende sloegen de handen in elkaar.

Er werd gecontroleerd op het (te vroeg) buiten plaatsen van afval en op weggooien van sigarettenpeuken.

Zoals vermeld in het Bestuursakkoord kondigde Stad Oostende tijdens de zomer aan dat ze voluit de strijd aangaat tegen sluikstorten en sigarettenpeuken. Daarom pakte Stad Oostende de voorbije maanden uit met enkele gerichte netheidsacties.

Controles overdag en ‘s nachts: 300 vaststellingen

De acties liepen van begin augustus tot eind september, zowel op weekdagen als in het weekend. De Gemeenschapswachten, de Lokale Politie en de dienst Openbaar Domein bundelden de krachten en zorgden voor verscherpte controles overdag, maar er waren ook een aantal avondacties die startten om 21 uur en ook controles om 3 uur ‘s nachts.

Tijdens de controles op sigarettenpeuken in augustus en september liepen 103 mensen tegen de lamp. In dezelfde periode werd ook intensief gecontroleerd op het niet correct buitenplaatsen van huisvuil, voornamelijk in het stadscentrum. Daarbij werden in totaal 199 overtredingen vastgesteld. Dat betekent dat de stadsdiensten en de politie twee maanden lang gemiddeld vijf GAS-boetes per dag hebben uitgeschreven voor inbreuken tegen de netheid van onze stad.

Sigarettenpeuken: een blijvende kwaal

Wie voor het eerst betrapt werd op het weggooien van een sigarettenpeuk op het openbaar domein, kreeg een GAS-boete van 60 euro. Voor hardleerse overtreders is de som een veelvoud. Bij de voorbije actie werd één recidivist betrapt die zich aan een GAS-boete van 150 euro mag verwachten. Naast een boete krijgen overtreders ook een sensibiliseringsfolder toegestuurd. Daarin staat uitgelegd welke schade weggegooide peuken kunnen veroorzaken.

Naast de strenge handhaving is het belangrijk om in te zetten op aanvullende sensibiliseringscampagnes. De verschillende controles wezen uit dat ook heel wat burgers hun peuken op correcte wijze in de vuilnisbak werpen.

Huisvuil te vroeg buitenplaatsen

Met de recente acties wil Stad Oostende ook het te vroeg buitenzetten van huisvuil blijvend aanpakken. Om al het afval van de 35.000 Oostendse gezinnen zo efficiënt mogelijk op te halen, wordt gebruik gemaakt van een afvalkalender. Het is belangrijk dat iedereen zich strikt aan deze afspraken houdt. Helaas komt het nog te vaak voor dat mensen hun afval de avond voordien of zelfs nog vroeger buitenplaatsen. De wind of dieren zoals katten en meeuwen hebben dan vrij spel, wat ervoor zorgt dat er heel wat los afval op straat terecht komt.

Stad Oostende deed al heel wat investeringen om het sluikstortprobleem aan te pakken. Er werden extra vuilnisbakken geplaatst op gekende overlastplaatsen, de vuilnisbakken werden voorzien van asdoofplaatjes, het gratis sluikstortnummer 0800 92 491 werd in het leven geroepen én er werden zelfs onbemande camera’s ingezet.

Wie het afval niet op de ophaaldagen kan buiten plaatsen, kan steeds gebruik maken van de diverse afvalstraten en ondergrondse containers.