Stad Oostende schenkt venstermaskers aan Buitengewoon Onderwijs

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Toegankelijkheid

Met de aankoop van industrieel gefabriceerde venstermaskers ondersteunt de Stad de schoolteams van het Buitengewoon onderwijs in Oostende. Zo krijgen de leerlingen extra visuele communicatie mee, die voor hen zo belangrijk is.

De Heilig Hartschool in de Clivialaan in Oostende biedt kleuter- en lager onderwijs aan voor kinderen tussen 2,5 en 13 jaar. Een 130-tal leerlingen volgt er les in het type 2 onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking of type 9 voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Voor deze leerlingen geldt geen mondmaskerplicht. Voor hun leerkrachten en het paramedisch personeel echter wel.

Belang van gelaatsuitdrukkingen

Schepen Hina Bhatti, bevoegd voor het Beleid voor Mensen met een Beperking en voor Toegankelijkheid: “Deze kinderen worden door de coronacrisis extra hard getroffen. Ze hebben vaak nood aan bijkomende visuele communicatie. Gelaatsuitdrukkingen aflezen of emoties kunnen zien en meebeleven is voor hen daarom van bijzonder groot belang. Gewone mondmaskers verhinderen dit.”

Tijdens de coronacrisis kon de Stad rekenen op de helpende handen van vrijwilligers om transparante maskers te maken voor mensen met een beperking. Het vraagt wel wat tijd, ervaring en behendigheid om zo’n venstermasker te maken. De beperkte voorraad werd voorbehouden voor de mensen die er het meeste nood aan hadden.

Stad schenkt 50 venstermaskers

Vandaag schenkt de Stad 50 machinaal geproduceerde transparante maskers aan het schoolteam van de Heilig Hartschool. Ze zijn vervaardigd uit een duurzame stof en stevige folie, die op 60 graden kan gewassen worden. Ook middenveldorganisaties kunnen deze maskers aanvragen voor medische teams en zorgpersoneel.

Kinderen met een beperking die school lopen in het reguliere onderwijs en die baat hebben bij extra visuele communicatie, kunnen venstermaskers aanvragen via www.oostende.be/aanvraag-mondmaskers-venster. Afhankelijk van de voorraad wordt gekeken wat mogelijk is.