Verharde voortuin - foto Leen Belpaeme

Stad zet in op groenere wijken

Geplaatst op Posted in Milieu, Ruimte, Wonen

De stad zet een bewustwordingscampagne op rond verhardingen en inrichtingen van een tuin. Zo wil het bestuur niet alleen het groene karakter van de wijken behouden maar wil ze mensen ook bewust maken dat verharding van de tuin een impact heeft op het waterpeil.

Onze voortuin is goud waard

Ons land is zeer kwetsbaar voor watertekorten. Daar zijn we ons de voorbije zomers meer dan ooit bewust van geworden. Na de hitte van vorige zomer raakten de watervoorraden in ons land niet aangevuld. “We moeten regenwater vasthouden en laten infiltreren in de bodem. Onze voortuinen massaal verharden is dus geen optie. Daarom gaan we mensen extra informeren en begeleiden”, stelt schepen Kurt Claeys.

Een groene omgeving maakt onze wijken ook leefbaar. Om onze straten en wijken een groen karakter te geven zijn er voorschriften voor het inrichten van een oprit, een tuin en een afsluiting. Zo zijn er beperkingen op het verharden van een tuin en richtlijnen voor het plaatsen van een tuinhuisje.

We moeten onze groene tuinen in ere houden. Alle tuinen samen vormen immers een veel grotere oppervlakte dan de oppervlakte beschermd natuurgebied. Ze zijn niet alleen belangrijk als waterbuffer, maar vormen tegelijk een essentiële bron van stadbiodiversiteit. In tegenstelling tot tegeltuinen herbergen wilde, plantenrijke tuinen verschillende soorten vlinders, bijen en kevers, maar ook vogels en kleine zoogdieren zoals egels. Bovendien zijn ze een essentiële schakel in het vasthouden van CO². Uitstekend dus voor het klimaat”, voegt schepen Silke Beirens eraan toe.   

Wegwijs in de voorschriften

Het is lang niet voor iedereen duidelijk wat de regels zijn. Ook in de nieuwe verkavelingen merken we dat de voorschriften niet altijd worden gevolgd. Nochtans moeten die bij verkoop gekend zijn. 

Het stadsbestuur zet een campagne op om de inwoners te informeren. In een eerste fase worden mensen bewust gemaakt van het bestaan van de voorschriften. In een tweede fase gaan handhavers op pad. Bij een overtreding gaat het team in overleg met de bewoners. Wanneer mensen weigeren een oplossing te zoeken kan dit uiteindelijk leiden tot een proces verbaal.

“Samen bouwen we aan een groenere en meer leefbare stad”, besluiten beide schepenen.

Laat een reactie achter