Stad Oostende zoekt locaties voor kampeerauto-parking

Geplaatst op Posted in Ruimte

De provincie West-Vlaanderen werkt aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site Raversyde. Het Oostendse stadsbestuur heeft de startnota goedgekeurd en vraagt om de aanleg van een mobilhome parking mee te nemen als denkpiste. ‘We gaan, zoals in het bestuursakkoord staat, actief op zoek naar geschikte locaties voor kampeerauto’s. Nu de provincie een nieuw plan maakt, vragen we om de optie voor een mobilhome parking te overwegen’ legt schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys uit.

Het provinciedomein Raversyde is een pareltje in onze stad. De Atlantikwall is een van de best bewaarde delen van de Duitse verdedigingslinie. De gereconstrueerde vissershuizen zijn een belangrijke archeologische sites in Vlaanderen. Het aanpalend natuurgebied is meer dan een bezoekje waard. De opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Raversyde, op initiatief van de provincie West-Vlaanderen, is dan ook bijzonder zinvol. De verschillende functies en doelstellingen worden afgewogen. Er wordt duidelijk afgebakend wat kan en niet kan.

De stad Oostende moet advies verlenen over de nota’s en eventuele suggesties formuleren om mee te nemen in de onderzoeksfase. Het stadsbestuur heeft de planopties goedgekeurd en vraagt bijkomend om de ruimte voor een mobilhome parking mee op te nemen als denkpiste.

“Motorhomes worden steeds populairder. Reizen met een camper betekent vrijheid. Vandaag hebben mobilhomes in Oostende echter enkel een plek in een camping. De stad gaat dus, zoals bepaald in het bestuursakkoord, actief op zoek naar geschikte locaties voor kampeerauto’s” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys. “Nu de provincie een nieuw plan maakt voor de site Raversyde, vragen we om de optie om ruimte te voorzien voor een mobilhome parking te overwegen.”

foto: Raversyde – Provincie West-Vlaanderen

Laat een reactie achter