Stad Oostende zoekt locaties voor kampeerauto-parking

Posted on Leave a commentPosted in Ruimte

De provincie West-Vlaanderen werkt aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site Raversyde. Het Oostendse stadsbestuur heeft de startnota goedgekeurd en vraagt om de aanleg van een mobilhome parking mee te nemen als denkpiste. ‘We gaan, zoals in het bestuursakkoord staat, actief op zoek naar geschikte locaties voor kampeerauto’s. Nu de provincie een nieuw plan […]