Haven Oostende vaart nieuwe koers

Geplaatst op Posted in Haven

PORTOFOSTEND.BE | Depolitisering moet ondernemerschap stimuleren

Dinsdag 12 februari stelde Haven Oostende haar nieuwe raad van bestuur voor. Door de omvorming van Autonoom Gemeentebedrijf naar NV van publiek recht is de nieuwe raad van bestuur samengesteld uit 13 bestuurders: 6 gemeenteraadsleden, 6 onafhankelijken en de gedelegeerd bestuurder. Deze multidisciplinaire bestuursploeg bevat een mix van competenties uit het bedrijfsleven, overheidsinstanties, de academische en de juridische wereld.

De zes gemeenteraadsleden werden na de gemeenteraad van maandag 28 januari al bekend gemaakt. Het betreft: Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), havenschepen Charlotte Verkeyn (N-VA); Alan Van Laer (Open VLD); Steven Nagels (N-VA); Wouter De Vriendt (Groen) en Krista Claeys (CD&V).

Havenschepen Charlotte Verkeyn: “Vanuit mijn bevoegdheid als Schepen van Ondernemen zullen de diverse gebruikers van Haven Oostende bij mij terecht kunnen. Haven Oostende zet in op samenwerkingen met andere instanties. Als voorzitter van Haven Oostende zal ik de nieuwe dynamiek ten volle ondersteunen.”

Om meer expertise in te brengen werden zes onafhankelijken aangetrokken: Bart Brackx, ex-topman van Jetair en de West-Europese afdeling van de TUI-groep; professor Dr Carl Devos, politicoloog en vertegenwoordiger van UGent in West-Vlaanderen; Lisa Devriese, senior wetenschappelijk medewerker beleidsinformatie bij het Vlaams Instituut voor de Zee; Hannelore Hochepied, hoofdcommissaris directeur operaties Politiezone Oostende; Kathy Van Damme, operationeel manager bij Vlaams Energiebedrijf en Prof Dr Eric Van Hooydonk, docent haven- en maritiem recht.

“De kleinere raad van bestuur is slagkrachtiger en ondersteunt de nieuwe richting die nodig is om de vele uitdagingen aan te pakken,” stelt Schepen Verkeyn.

In de 10 werven van Haven Oostende (1-10) wordt het nieuwe beleidsplan verder geconcretiseerd.

Gedelegeerd bestuurder Dirk Declerck: “Haven Oostende wil groei realiseren die duurzame werkgelegenheid creëert. Hiervoor werd een nieuwe koers vast gelegd die o.a. inzet op diversificatie. Tevens dienen we meer inkomsten te genereren zodat we verder kunnen investeren; onder andere in de Blauwe Economie en infrastructuur.

Het basisfundament van de beleidsvoering is aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu (1). Haven Oostende wil een voorbeeldfunctie vervullen voor alle bedrijven in het havengebied en daarbuiten. De basisdoelstelling is om Haven Oostende om te buigen naar een structureel winstgevend (2) bedrijf waarin groei vertaald wordt in duurzame tewerkstelling (3).

Eén van de sleutelbegrippen hierbij is continuïteit (4). Door verder in te zetten op de verschillende marktsegmenten, kunnen meer inkomsten gegenereerd worden die een pro-actief investeringsbeleid (5) mogelijk maken. De verschillende marktsegmenten zijn: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Ferry, Circulaire Industrie en de Visserijsector.

“Haven Oostende is een echte motor voor werkgelegenheid en welvaart. Als stad zullen we ons samen met het havenbestuur ten volle inzetten om onze haven alle groeikansen te geven die hij verdient.” voegt Bart Tommelein hier aan toe.

Door te excelleren in nichemarkten kan Haven Oostende zich differentiëren van andere havens. Clusterwerking (6) is daarbij het middel bij uitstek. Deze aanpak wierp al zijn vruchten af in de offshore wind sector en zal nu ook in de Blauwe Economie, de Circulaire Economie en in het wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd worden.

Haven Oostende is een schakel die veel verschillende spelers samenbrengt. Het nieuwe beleid zal deze route actief bevaren door bedrijven en organisaties die bezig zijn met onderzoek, incubatie, ontwikkeling en innovatie (7) te promoten.

Naast de economische rol heeft Haven Oostende ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en maatschappij (8). Om deze te vervullen zal onder andere erfgoed en het patrimonium (9) gekoesterd worden en waar mogelijk terug een economische of maatschappelijke bestemming krijgen.

Om al deze verschillende activiteiten gestructureerd uit te voeren zal werk gemaakt worden van een nieuwe bedrijfscultuur (10) die duidelijkheid zal scheppen in het dagelijks beleid.

De nieuwe koers trekt zich ook door tot REBO NV (Renewable Energy Base Oostende), de offshore terminal in de voorhaven. Bart Tommelein treedt toe tot de Raad van Bestuur en Haven Oostende vaardigt Dirk Declerck af als CEO.

Dirk Declerck stelt: “Ik neem deze bijkomende verantwoordelijkheid op omdat Haven Oostende de draaischijf wil blijven voor de offshore sector in het zuidelijk deel van de Noordzee. We maken er werk van om samen met de andere aandeelhouders en met de klanten de continuïteit te garanderen.

In 2020 wordt het voorlopig laatste windpark, Seamade, voor de kust van Oostende gebouwd. Voor verdere bouwprojecten is het afwachten op de toekenning van de nieuwe concessies en dat kan nog even duren. Bart Tommelein: ”Als voormalig staatssecretaris van de Noordzee en Vlaams minister van Energie ligt de windindustrie me nauw aan het hart. Verdere ontwikkelingen van de offshore sector met bijhorende werkgelegenheid zullen we stimuleren. Blue Growth is en blijft ontzettend belangrijk voor onze stad.”

Haven Oostende bezit momenteel 15% van de aandelen in REBO NV. De rest is in handen van de DEME groep (30%), PMV (40%) en Artes (15%).

De nieuwe bestuursploeg komt minstens vier maal per jaar samen en kijkt alvast uit naar de samenwerking met de bestaande en de toekomstige partners.

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Ferry, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Op de foto van link naar rechts

Hannelore Hochepied, Kathy Van Damme, Bart Brackx, Burgemeester Bart Tommelein, Wouter De Vriendt, Dirk Declerck, Alan Van Laer, havenschepen Charlotte Verkeyn, Lisa Devriese, Prof Dr Eric Van Hooydonk , Prof Dr Carl Devos, Steven Nagels – Niet op de foto: Krista Claeys (verontschuldigd)

Laat een reactie achter