Vernieuwing ‘Nieuwe Stad’ stap dichterbij

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Wonen

De herontwikkeling van de site ‘Nieuwe Stad’ komt met de start van de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan een stap dichterbij. De drie grote, verouderde volumes zullen plaatsmaken voor kleinere woonentiteiten in een groene omgeving. “De woonkwaliteit verhogen is een topprioriteit voor dit stadsbestuur. Dit project zal zonder twijfel bijdragen tot een betere en meer leefbare stad” aldus schepen Kurt Claeys.

De hoogbouw in de Nieuwe Stad werd opgetrokken in 1972. Vandaag zijn de gebouwen verouderd en dringend aan vervanging toe. De sociale huisvestingsmaatschappijen ‘De Oostendse Haard’ en de ‘Gelukkige Haard’ waren destijds samen bouwheer van dit project. Nu slaan ze de handen in elkaar om de site opnieuw te ontwikkelen, met een focus op woonkwaliteit, groene open ruimte en leefbaarheid van de buurt.

De sociale bouwmaatschappijen worden begeleid door de Vlaamse Bouwmeester en ook het Stadsatelier werd bij de plannen betrokken. Om het concept met binnenhoven, diverse bouwhoogtes en de aanleg van parken te kunnen realiseren, moet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden opgesteld. Het College van Burgemeester en Schepenen zette een belangrijke stap in dit proces. Het keurde de startnota en de procesnota goed op het college van 7 juni.

“Het openbaar onderzoek loopt nu 60 dagen. Tegelijkertijd winnen we de nodige adviezen in. Vervolgens leggen we het voorontwerp voor aan de gemeenteraad. Daarna krijgt het brede publiek opnieuw de kans om opmerkingen te formuleren” aldus schepen Kurt Claeys. “De woonkwaliteit verhogen in Oostende is voor ons een topprioriteit. Dit project zal bijdragen tot een betere en meer leefbare stad.”

Laat een reactie achter