Tijdelijke betoncentrale op luchthavensite

Geplaatst op Posted in Economie, Ruimte, Stad Oostende

Om de heraanleg van het luchthavenplatform op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier te laten verlopen, werd groen licht gegeven voor de aanleg van een tijdelijke betoncentrale op het terrein. Na één jaar wordt het terrein in de oorspronkelijke toestand hersteld.

Het college van burgemeester en schepenen keurde recent de omgevingsvergunning goed voor een tijdelijk betoncentrale op het luchthaventerrein. Het luchthavenplatform wordt heraangelegd. Om de kwaliteit van de werken te verzekeren en om de het aantal transportbewegingen te beperken is gekozen voor de aanleg van een tijdelijk werkterrein met betoncentrale. De inrichting gebeurt op een braakliggend stuk van de luchthaven.

“De werf wordt aan de zijde van de Duinkerkseweg/Nieuwpoortsesteenweg omheind met een hekwerk met werfdoek van 2 meter hoog. De vergunning werd verleend voor 1 jaar waarna het terrein terug in zijn oorspronkelijke toestand wordt hersteld”, aldus schepen van Omgevingsvergunningen Kurt Claeys.