Groen licht voor omgevingsvergunning restauratie Hangar 1

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende

Hangar 1 wordt volledig gerestaureerd. Stad Oostende keurde de omgevingsvergunning goed. De uitstraling en het industriële karakter van het gebouw blijven behouden. Het pakhuis krijgt een nieuwe bestemming en zal onderdak bieden aan meerdere organisaties en functies. Het gebouw zal ook vlot bereikbaar zijn.

Het monumentale pakhuis Hangar 1, gelegen tussen de Stapelhuisstraat en de Westkaai Vlotdok, wordt volledig gerestaureerd. Het monument belooft een pareltje te worden. Het industriële karakter en de uitstraling van het gebouw blijven bewaard. De restauratie is gebaseerd op het goedgekeurde beheersplan en historisch fotomateriaal. Stad Oostende keurde de omgevingsvergunning goed.

Divers pallet aan functies

Het pand krijgt een nieuwe bestemming. Het voormalige pakhuis zal onderdak bieden aan een erotisch centrum met bijhorende sociale en medische ondersteuningsfuncties, een bedrijvencentrum, een polyvalente hal, horecagelegenheden en een micro brouwerij. Er wordt ook een plaats voor voedselbedeling voorzien en er komt een satellietkantoor voor de politie.

De ‘plaza’ fungeert als overdekte hal die de verschillende functies met elkaar verbindt. Voor de plaza, de kantoren en de brasserie zijn twee hoofdingangen voorzien. Het dak wordt deels open gemaakt om licht en lucht in het gebouw te krijgen. Staalprofielen in vakwerk zullen het dak versterken. Er komt een nieuwe binnenstructuur met respect voor de bestaande architectuur. Het gebouw krijgt verschillende tussenniveaus die opgetrokken worden zonder de bestaande structuren te beschadigen. Er wordt voldaan aan alle akoestische en energetische hedendaagse eisen.

Monument krijgt toekomst

“Het stapelhuis werd beschermd vanwege de industrieel-archeologische waarde die is vastgelegd in het koninklijk besluit van 22 september 1981. Het pand behoudt het industrieel karakter. Er komt een mix van dag- en nachtleven, werken en ontspannen, creativiteit en diensten. Deze mix van activiteiten zal het monument een nieuwe toekomst geven. De locatie is uniek, de sfeer van haven spreekt zelfs een beetje tot de verbeelding”, aldus schepen bevoegd voor erfgoed en omgevingsvergunningen Kurt Claeys.

Er is ook aandacht voor de toegankelijkheid van het gebouw. Het monument staat immers op een sokkel. Stalen toegangselementen overbruggen het niveauverschil ter hoogte van de inkomdeuren. Deze toevoegingen zijn reversibel en kunnen ten allen tijde gedemonteerd worden zonder schade aan het monument.

Vlot bereikbaar

Het gebouw is ook goed bereikbaar. Er is ruimte voorzien voor 50 wagens en 96 fietsenstallingen. De locatie is gelegen langs een traject van openbaar vervoer met een halte op 125 meter van het project.