Stad Oostende presenteert Digitaal Geoloket

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende, Wonen

Onder de noemer ‘Geoloket’ ontwikkelde Stad Oostende een nieuw digitaal platform met een schat van informatie over stedenbouwkundige voorschriften en ruimtelijke ordening. Het Geoloket is toegankelijk voor particulieren en professionals.

Stad Oostende ontwikkelde een nieuw digitaal platform op de website: het Geoloket. Gebruikers kunnen via deze online tool informatie vinden over stedenbouwkundige voorschriften en ruimtelijke ordening.

Informatie is goud waard

Bouwen en verbouwen begint bij een grondige voorbereiding. Wat kan en mag ik met mijn pand doen? Welke woning kan ik op mijn bouwgrond optrekken? Hoeveel bouwlagen mag mijn gebouw tellen? Is een tuinhuis mogelijk en hoeveel grond mag ik verharden? Allemaal vragen die je je beter voor de start van de werken stelt.

Om snel en eenvoudig een antwoord te krijgen op de vele vragen, werd alle informatie gebundeld op een website. Alle ruimtelijke basisinformatie wordt gecombineerd met alle stedenbouwkundige gegevens op een interactieve kaart. Zo krijg je voor jouw opgegeven adres meteen antwoord op heel veel vragen.

Welke informatie kan je terugvinden in ons Geoloket:

  • het adres met kadastrale gegevens;
  • het jaar waarin de opbouw werd beëindigd (gegevens volgens het kadaster);
  • de in het vergunningenregister reeds opgenomen stedenbouwkundige en omgevingsvergunningen;
  • de op het perceel van geldende bouwverordeningen en stedenbouwkundige verordeningen;
  • de ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewestplannen, bijzonder plannen van aanleg van toepassing op het aangeduide perceel met de zone waarin het volgens dat plan begrepen is. Hier vind je telkens een link naar de plannen;
  • het al dan niet bestaan van voorkooprecht;
  • de erfgoedinformatie van het perceel/pand;
  • de verkavelingen zijn te vinden onder de vergunningen. Deze kunnen voorlopig nog niet online worden geraadpleegd. Hiervoor dient men de dienst omgeving nog te contacteren.

“De bundeling van de gegevens zal een grote tijdswinst inhouden voor al wie plannen maakt. Met één klik op de knop krijg je een pak informatie die broodnodig is voor wie wil bouwen of verbouwen. Door de vele vragen aan de dienst vergunningen was het soms even wachten op de juiste informatie. Dit systeem maakt onze werking een stuk dynamischer. Het spreekt voor zich dat het team omgevingsvergunningen van de dienst vergunningen bereikbaar blijft. Er is al heel wat informatie te vinden maar nog niet alles werd gedigitaliseerd”, aldus een tevreden schepen van Omgevingsvergunningen Kurt Claeys.

Omgevingsinfo met één muisklik

Het digitale Geoloket kadert zowel binnen de digitalisering van de dienstverlening, maar vormt ook een administratieve vereenvoudiging, om dat bepaalde omgevingsinfo nu met één muisklik zelf op te vragen is. Het Geoloket is zowel toegankelijk voor professionals (architecten, vastgoedmakelaars, aannemers, epc-deskundigen,…) als voor geïnteresseerde burgers.

“Digitalisering is geen doel op zich maar een middel om de zaken eenvoudiger te maken. Het Geoloket is hier een schoolvoorbeeld van. Met dit instrument zorgen we ervoor dat burgers en ondernemers met één klik op de knop een pak informatie vinden die vereist is voor de aankoop van een pand. Vroeger moest die informatie opgevraagd worden bij het kadaster of bij de stad. Nu ligt de informatie binnen handbereik”, aldus burgemeester Bart Tommelein, bevoegd voor digitalisering en administratieve vereenvoudiging.

Het Geoloket is een gebruiksvriendelijk platform. De webtool is geïntegreerd binnen de website van Stad Oostende en is toegankelijk op www.oostende.be/geoloket.