Stad Oostende verleent vergunning om vliegtuigloodsen te vervangen en vergroenen

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende

Stad Oostende heeft een omgevingsvergunning verleend voor de sloop van negen groene bolloodsen en een vervallen betonnen loods op de luchthavensite. Na de sloop volgt de constructie van twaalf nieuwe units voor vliegtuigen. Langs de gevel van de loodsen komt een groene buffer.

Momenteel bevinden zich op het luchthaventerrein negen oude groene boogloodsen en één betonnen loods in slechte staat. Gezien de slechte toestand van deze loodsen en gezien de recent ontwikkelde private luchtvaart, via de aanpalende General Aviation terminal van NSAC (North Sea Aviatiation Center), worden de oude loodsen vervangen. Daarvoor verleende Stad Oostende recent een omgevingsvergunning.

Ruimte maximaal benutten

Na afbraak van de bestaande loodsen worden nieuwe loodsen gebouwd op dezelfde plaats. De bouwdiepte is beperkt wegens de aanwezige tarmac met de nodige afmetingen voor het draaien van vliegtuigen en de nabijheid van de Nieuwpoortsesteenweg. De twaalf units worden aan elkaar gebouwd om de ruimte maximaal te benutten.

De nieuwe loodsen zullen dienst doen voor de bewaring van vliegtuigen en zullen niet verwarmd worden.

Groene buffer met planten typisch voor domein Raversyde

Het terrein grenst aan het provinciaal domein Raversyde. In de tussenstrook tussen gebouw en de straat wordt een groenzone voorzien met specifieke plantensoorten die ook in domein Raversyde voorkomen. Het groen zorgt voor een aangename leefomgeving langsheen de lange gevel van de loodsen. Het gebouw wordt een toegevoegde waarde voor de Nieuwpoortsesteenweg, één van de belangrijke toegangswegen van Oostende.

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek dat plaatsvond in juni en juli. Er waren geen bezwaren. Ook met betrekking tot de natuur-, mobiliteits- en archeologietoets waren er geen problemen.