Participatieplatform ‘Ons Oostende’ gelanceerd

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

‘Ons Oostende’ is het nieuwe participatieplatform van Stad Oostende waarop je alle participatietrajecten terug kan vinden. De Stad wil via dit platform de inwoners en andere belanghebbenden een stem geven om mee het beleid te sturen, want Oostende is van ons allemaal.

In een eerste concreet project kunnen inwoners de locatie van de nieuwe Babbelbanken bepalen. De Stad stelt ook een participatiedeskundige aan om alle participatieprojecten te coördineren.

Stad Oostende lanceert het participatieplatform ‘Ons Oostende’ en ging hiervoor in zee met CitizenLab. Dat is een Belgisch bedrijf dat pioniert in digitale participatie en een platform aanbiedt waar steden in binnen- en buitenland gebruik van maken. Het platform krijgt een Oostends jasje en zal vanaf nu een overzicht bieden van alle lopende participatietrajecten van de Stad aan Zee. Het nieuwe platform kan je bereiken via ons.oostende.be en zal ingezet worden om Oostendenaars, tweedeverblijvers, organisaties en verenigingen, ondernemers en alle andere belanghebbenden volop te betrekken bij diverse (toekomst)plannen van Stad Oostende. Er zijn verschillende ‘tools’ mogelijk binnen ‘Ons Oostende’: ideeën verzamelen, in dialoog gaan, enquêtes en peilingen, stemmen voor wijkprojecten, prioriteiten bepalen,…

Participatie is betrokkenheid

We willen ons beleid verder vormgeven in samenspraak met de burger. Communicatie en participatie zijn hierbij erg belangrijk en moeten de betrokkenheid, het vertrouwen en het draagvlak voor beslissingen versterken. Participatief werken is ook een boeiend leerproces voor Stad Oostende zelf en voor de diensten en medewerkers van de stad.

Naast de lancering van het digitale participatieplatform ‘Ons Oostende’, kan elk project uiteraard nog worden aangevuld met andere (niet-digitale) participatiemogelijkheden. Stad Oostende wil participatie zo laagdrempelig mogelijk organiseren, zodat iedereen betrokken blijft.

‘Stuur je idee voor de Stad aan Zee’

Stad Oostende zet dus in op vernieuwende participatievormen zoals digitale participatie. Het nieuwe platform ‘ons.oostende.be’ is daar een voorbeeld van. ‘Ons Oostende’ wordt ook het overkoepelende label van de Stad waaronder alle participatietrajecten gebundeld worden, zoals bijvoorbeeld de Wijkbabbels die vorige week aangekondigd werden. Met het label ‘Ons Oostende’ legt de Stad de klemtoon op het verbindende aspect van participatie: ‘Iedereen Oostendenaar’ en het Oostende waar we allemaal samen aan kunnen bijdragen.

Het label kreeg daarom ook een onderschrift mee: ‘Stuur mee. Stuur je idee voor de Stad aan Zee!’, een duidelijke oproep tot actie en tot (nog) meer betrokkenheid bij onze stad, die we samen vorm kunnen geven.

Eerste concrete project: locaties voor nieuwe Babbelbanken gezocht

Een eerste project op het nieuwe platform, is de zoektocht naar nieuwe locaties voor extra Babbelbanken. Deze banken zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de buurt en willen de band met de buren versterken door ontmoeting te stimuleren. Stad Oostende laat de inwoners nu zelf meebepalen waar er extra Babbelbanken zullen komen. Via ‘Ons Oostende’ kunnen inwoners een locatie voorstellen waar ze graag zo’n Babbelbank willen. Het is ook mogelijk om ideeën die al eerder voorgesteld werden op het platform, te ondersteunen.

Voor wie het digitale platform ‘Ons Oostende’ een drempel vormt, is er de mogelijkheid om een voorstel voor een nieuwe Babbelbank in te dienen via een invulstrookje op papier, beschikbaar in één van de ontmoetingscentra.

Met dit platform geven we de burgers de kans om mee te denken en mee te sturen aan het beleid. We komen te weten welke zaken leven onder de mensen, en kunnen input krijgen die we voordien misschien niet altijd binnenkregen. Het platform zal erg dynamisch zijn, wat de ideale kans biedt om projecten die van onderuit  gedragen worden, uit te rollen en te beoordelen. Als pilootproject kozen we voor de aanvragen tot plaatsen van nieuwe Babbelbanken, omdat hier al spontaan verzoeken over binnenkwamen. We voelen dat dit leeft onder de Oostendenaars en willen op een laagdrempelige manier alle burgers een kans tot inspraak geven.

Participatiedeskundige gezocht

Om de participatie-ambities kracht bij te zetten lanceert Stad Oostende binnenkort ook een vacature voor een participatiedeskundige. Hij of zij zal de regierol op zich nemen van de diverse participatietrajecten van Stad Oostende. Deze participatiedeskundige zal ook stadsbrede participatietrajecten opzetten en coördineren. Vanuit diverse stadsdiensten worden daarnaast ook nog steeds wijk-, buurt-, doelgroep- of themagerichte participatietrajecten op poten gezet.

Klik hier om te surfen naar Ons Oostende.