Sociale huisvestingmaatschappijen richten mee ASTER cv op en gaan voor duizenden zonnepanelen op sociale woningen

Geplaatst op Posted in Burgemeester & Schepenen, Stad Oostende, Wonen

Op maandag 26 oktober 2020 ondertekenden 40 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) de oprichtingsakte van de coöperatieve vennootschap ASTER, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). De SHM’s willen actief en structureel bijdragen aan een beter klimaat en de strijd aangaan met energiearmoede. Dankzij een stevige investering zullen de Oostendse Haard en de Gelukkige Haard tussen 2021 en 2024 duizenden zonnepanelen plaatsen op (sociale) woningen in Oostende en Bredene.

Met de oprichting van ASTER, een coöperatieve vennootschap gaan sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen de strijd aan met energiearmoede en leveren ze tegelijk een bijdrage aan een beter klimaat. 40 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen ondertekenden de oprichtingsakte. Ook Oostende – met de Oostendse Haard en de Gelukkige Haard – mist de trein niet.

Het ASTER-project wordt gefinancierd met steun van het ELENA-subsidieprogramma en is een initiatief van de Europese Unie. ASTER cv financiert de investering met niet-publieke middelen. De SHM’s die aandeelhouder zijn van ASTER cv brengen de concessiewaarde van de daken in de vennootschap in. Het zonneactiveringsplan is een eerste initiatief van ASTER cv. Op de middellange termijn plant ASTER cv andere duurzaamheidsinvesteringen in de Vlaamse sociale woonsector.

Solidariteit voor een beter klimaat

De Oostendse Haard sprong als eerste op de kar en startte intussen met de plaatsing van zonnepanelen. Voorzitter Quinten Goekint: “Onze sector wil meewerken aan een beter klimaat. Op 676 van onze gebouwen in Oostende en Bredene worden tussen 2021 en 2024 in totaal 13.600 panelen geplaatst, goed voor een productie van wel 3.917 MWh per jaar. Door deze investering zal de Oostendse Haard jaarlijks 744 ton CO2 minder uitstoten. Maar vooral, op deze manier kunnen we ook concreet iets doen aan de energiearmoede in Vlaanderen. Solidariteit is daarbij het sleutelwoord. We willen sociale huurders laten besparen op hun energiefactuur. De zon schijnt immers voor iedereen.”

Ook bestaande gebouwen milieuvriendelijker maken

Ook de Gelukkige Haard engageert zich in dit project. “Bij nieuwbouwprojecten trekken we al enige tijd 100% de milieuvriendelijke kaart. De plaatsing van zonnepanelen op bestaande gebouwen staat op de planning. We zijn volop bezig aan de uitwerking hiervan. Om die beweging te kunnen maken is een renovatie van het patrimonium een must. Al onze daken zijn al geïsoleerd in 2014, maar de dakstructuren moeten geïnventariseerd worden zodat zonnepanelen op een duurzame wijze kunnen gebruikt worden. Wie door Oostende wandelt ziet de activiteit van de renovatiewerken. Jaarlijks strippen we een 30-tal woningen in onze oudste wijken, de wederopbouw is volop aan de gang”, aldus directeur van de Gelukkige Haard Sara Casteur.

Bewuste keuze voor zonnepanelen

De samenwerking stelt ook schepen voor huisvesting Kurt Claeys bijzonder tevreden: “Een energiezuinige woning is niet enkel een zegen voor het milieu maar ook voor de bewoners. Zonnepanelen zorgen ervoor dat de elektriciteitsfactuur een stuk lager ligt en mensen op het einde van de maand dus meer middelen overhouden. Dat de sociale huisvestingsmaatschappijen voluit die kaart trekken, kan ik als schepen bevoegd voor de sociale huisvestingsmaatschappijen dan ook alleen maar toejuichen”.