© Photo News

Oostende stelt team samen om vaccinatiecampagne in goede banen te leiden

Geplaatst op Posted in Communicatie, Stad Oostende

HLN – Leen Belpaeme // Stad Oostende is gestart met de voorbereidingen om een vaccinatiecentrum te organiseren. De Vlaamse overheid rekent op 1 centrum per 100.000 inwoners. Deze week worden in Oostende de eerste bewoners van een aantal woonzorgcentra en assistentiewoningen gevaccineerd. Dat gebeurt onder andere in WZC’s Sint-Monica en Godtschalk.

Oostende heeft een multidisciplinair ‘vaccinatieteam’ samengesteld met mensen uit de ziekenhuizen, de eerstelijnszone Oostende-Bredene en van stadsdiensten uit zowel Oostende als Bredene. Het team gaat vanaf deze week aan de slag om de vaccinatiecampagne in Oostende voor te bereiden. In de eerste fase komen de woonzorgcentra en hun zorgpersoneel aan bod. Vanaf maart zijn dan het ziekenhuispersoneel en het eerstelijnszorgpersoneel zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen aan de beurt. Ook voorzieningen voor mensen met een beperking worden meegenomen in deze fase.

Alle vaccinaties gebeuren in de ziekenhuizen en zorginstellingen zelf. Pas daarna komt het grote publiek aan bod. Er wordt begonnen met alle 65-plussers en risicopatiënten ouder dan 45 jaar. “Hierbij spelen de lokale besturen een belangrijke rol, want vanaf deze fase wordt gewerkt met vaccinatiecentra waar op grote schaal gevaccineerd kan worden. Diezelfde centra worden dan ook de uitvalsbasis voor fase twee, waarin de brede bevolking een vaccin toegediend kan krijgen”, geeft de stad mee.