Samen bouwen we een beter Oostende.

Geplaatst op Posted in Partij

Kurt Claeys krijgt de komende bestuursperiode de kans om zijn beleid, in het domein Ruimtelijke Ordening, verder te zetten.

Nadat Bart Tommelein in 2014 regeringsverantwoordelijkheid opnam, volgde Kurt Claeys hem op. Een taak die hij met glans vervulde. De komende 6 jaar krijgt hij er ook het domein Wonen bij. We streven vijf centrale doelstellingen na. Zo willen we meer jonge gezinnen en singles in de stad krijgen door te zorgen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol woningaanbod. We ontwikkelen een beleid dat ook op de middengroepen en tweeverdieners gericht is. We omarmen nieuwe woonvormen zoals co-housing en eco-woonprojecten. Een grote uitdaging blijft de vergrijzing. Dit vraagt om een mix van maatregelen. We zijn niet blind voor het feit dat heel wat woningen in Oostende niet aan de normen voldoen. We versterken de dienstverlening naar de burgers en het bestuur gaat oplossingsgericht werken. De woonkwaliteit moet vergroten.

“We zijn niet blind voor het feit dat heel wat woningen in Oostende niet aan de normen voldoen.”

De problemen raken niet opgelost door mensen te belasten want heel vaak is dit buiten de wil van de bewoners om. Of ze zijn zich er niet van bewust of ze hebben de middelen of kennis niet om het aan te pakken. Hier moet de stad ondersteunen. Samen bouwen we een beter Oostende.

Laat een reactie achter