Samen bouwen we een beter Oostende.

Kurt Claeys krijgt de komende bestuursperiode de kans om zijn beleid, in het domein Ruimtelijke Ordening, verder te zetten. Nadat Bart Tommelein in 2014 regeringsverantwoordelijkheid opnam, volgde Kurt Claeys hem…

Lees verder Samen bouwen we een beter Oostende.