Renovatie van twee woonpanden versterkt Belle Epoque-uitstraling van Dorpsstraat in Mariakerke

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Wonen

Stad Oostende verleent een omgevingsvergunning voor de renovatie van twee panden in de Dorpsstraat. De burgerhuizen worden in hun oude glorie hersteld en dragen zo bij tot het Belle Epoque-karakter van het stukje Dorpsstraat tussen de Duinhelmstraat en de Wierenstraat.

Twee Belle Epoque-woonpanden in de Dorpstraat 63-65 in Mariakerke worden in hun oude glorie hersteld. Het College van Burgemeester en Schepenen verleende vorige week een omgevingsvergunning voor de renovatie en restauratie van beide panden.

Burgerhuizen met hoge erfgoedwaarde

De twee woningen liggen in het stuk van de Dorpsstraat tussen de Duinhelmstraat en de Wierenstraat, waar verschillende burgerhuizen uit het begin van de 20e eeuw te vinden zijn. Hierbij zijn enkele beschermde monumenten en panden met een hoge locuswaarde die reeds prachtig gerestaureerd zijn. Met de geplande renovatie voor nummers 63-65, wordt dit stukje Oostende ook een pareltje van de Belle Epoque-architectuur.

Beide panden staan aan geruime tijd leeg. Zowel Villa Remus als het aanpalend gebouw hebben geen locuswaarde. Maar gezien hun vermelding in de inventaris bouwkundig erfgoed, boog de Commissie A.be (Actieplan Bouwkundig Erfgoed) zich toch over de plannen. De commissie juicht het project toe. Ze oordeelt zelf dat de oplossing kan gelden als een voorbeeld voor het behoud van erfgoed door ontwikkeling.

Herstel van oorspronkelijke balustrades

“De raamverdeling wordt aangepast aan het historisch voorbeeld. De bestaande gietijzeren balustrades worden hersteld en teruggeplaatst. Er wordt ook onthard in de tuinen waardoor het groene karakter van de tuin versterkt wordt. Kortom, een prachtig project”, besluit schepen voor Erfgoed Kurt Claeys.