Plan Torhoutsesteenweg: Oostende kan rekenen op expertise van ‘de Profploeg’

Geplaatst op Posted in Economie, Economisch Huis, Stad Oostende

Een opwaardering voor de handelskern in de Torhoutsesteenweg, dat is één van de uitdagingen die Stad Oostende in deze bestuursperiode graag wil aanpakken.

Met ‘de Profploeg’ krijgen de stad en het Economisch Huis nu ondersteuning van een groep experten die zullen helpen om van de Torhoutsesteenweg een bruisende en aantrekkelijke handelskern te maken.

Een van de actiepunten uit het Bestuursakkoord 2019-2024 is het uitwerken van een project om de uitstraling van de handelskern in de Torhoutsesteenweg te verbeteren. Onder leiding van het Economisch Huis Oostende werd daarom een traject opgestart om de Torhoutsesteenweg en de aanwezige kleinhandel op te waarderen. Alle betrokken partijen gingen samen aan tafel om de situatie op vandaag te analyseren en een eerste lijst met actiepunten uit te werken om de straat een nieuw elan te geven.

Er was onder andere al het project ‘Road to Action’, waarbij heel wat handelaars uit de Torhoutsesteenweg een eerste coaching kregen vanuit Unizo. Vorig jaar werd er in samenwerking met kleinVerhaal ook al een unieke handelaarskaart uitgewerkt.

‘Profploeg’: experten zorgen voor extra boost

Maar het werk is nog niet af. De stad kreeg vorige week immers het goede nieuws dat Oostende, en specifiek het project rond de Torhoutsesteenweg, geselecteerd werd voor begeleiding door de ‘Profploeg’. Deze ‘Profploeg’ is een initiatief van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en bestaat uit een team van ervaren experten en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren voor het ontwikkelen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten in de steden.

Met de ondersteuning van de ‘Profploeg’ is het de bedoeling om het project rond de opwaardering van de handelskern in de Torhoutsesteenweg een extra boost te geven. De experten zullen onder andere ingezet worden voor volgende concrete uitdagingen:

  • Verhoging van de bedrijvigheid en beleving in het winkelgebied
  • Uitwerken van projecten voor het creëren van een bruisende handelskern
  • Aanpak van de leegstandproblematiek en de verschraling van het winkelaanbod
  • Coaching van de handelaars en opwaardering van het handelsapparaat
  • Opmaak van een beeldkwaliteitsplan

Start vanaf eind november

De ‘Profploeg’, Economisch Huis Oostende en Stad Oostende zullen de handen in elkaar slaan om deze uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken. Deze ploeg wordt gecoördineerd door Quares, gespecialiseerd in retail- en stadsvernieuwing en bestaat verder uit experten van de Universiteit Antwerpen, PTArchitecten, Endeavour, Common Ground, Dift, Billie Bonkers, The Retail Factory, Traject en Adhemar Law. Dit zijn stuk voor stuk specialisten op hun domein : onderzoek, stadsontwikkeling, economie, co-creatie, retail data analyse, communicatie, marketing, rechten, procesbegeleiding,…

Vanaf eind november gaat deze ‘Profploeg’ aan het werk en wordt de timing en de inhoud van het programma voor de handelskernversterking verder geconcretiseerd. Het Economisch Huis Oostende is aangesteld als trekker van dit project, in samenwerking met alle andere betrokken stadsdiensten.