Stad Oostende wil nog meer lokaal aankopen

Geplaatst op Posted in Economie, Stad Oostende

#IkkoopinOostende: om lokale ondernemers te ondersteunen, besliste Stad Oostende om verder in te zetten op een lokaal aankoopbeleid. Zo wil de Stad lokale ondernemers beter informeren en meer kansen geven om deel te nemen aan overheidsopdrachten die door de stad uitgeschreven worden.

Voor werken, leveringen en diensten die Stad Oostende bestelt, is de stad verplicht om altijd rekening te houden met de wetgeving op de overheidsopdrachten. Lokale ondernemers kunnen uiteraard deelnemen aan die overheidsopdrachten, maar vinden niet altijd de juiste weg. Stad Oostende wil hen daarin zo veel mogelijk ondersteunen.

Onze lokale handelaars zijn van onschatbare waarde. Ze creëren niet alleen jobs, maar ze zorgen er ook voor dat Oostende op de kaart wordt gezet als aantrekkelijke en bruisende stad. Dus koop lokaal, investeer in onze mooie stad en steun de handelaars, net zoals Stad Oostende doet.

Nieuwe webpagina en inschrijvingsformulier

Op de nieuwe webpagina www.oostende.be/stadsleveranciers vinden lokale ondernemers voortaan een overzicht van alle openbaar gepubliceerde opdrachten. Daarnaast kunnen ze zich er ook eenvoudig inschrijven als ze geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan kleinere (niet-gepubliceerde) opdrachten waarvoor de Stad een prijsvraag organiseert.

Schrijf je in als stadsleverancier

Stad Oostende engageert zich om steeds na te gaan of er bij die inschrijvingen geschikte leveranciers beschikbaar zijn voor een opdracht. Medewerkers van de Stad zullen beschikken over een actuele database van bedrijven die ze kunnen aanschrijven in functie van de aankoop. Meer nog, het is de bedoeling om voor alle werken, leveringen en diensten steeds ook Oostendse firma’s te raadplegen, indien die er zijn.

Infosessies voor ondernemers

#ikkoopinOostende begint bij de stad zelf, en daarom krijgt elke Oostendse ondernemer nu de mogelijkheid om een kandidatuur in te dienen. De Stad wenst meer lokale partners te kunnen aanspreken. Verder wordt een infosessie voor ondernemers georganiseerd, met alle uitleg over deelname aan dergelijke opdrachten.

Om de ondernemers zo goed mogelijk te informeren, plant Stad Oostende binnenkort dus een infosessie voor de lokale ondernemers. Op dit infomoment zullen in samenwerking met het Economisch Huis Oostende en Unizo de juridische aspecten van overheidsopdrachten aan bod komen. De initiatieven van de Stad op het vlak van lokaal aankoopbeleid zullen toegelicht worden en er wordt ruimte voorzien voor het leggen van contacten tussen lokale ondernemers en stadsdiensten.

Door de stijgende coronacijfers werd voorlopig nog geen datum vastgelegd voor deze infosessie. Zodra er wel een concrete datum is, worden de lokale ondernemers persoonlijk via het Economisch Huis Oostende op de hoogte gebracht.

#IkkoopinOostende

Dat het ondersteunen van de lokale economie belangrijk is, staat vast. Stad Oostende roept dan ook de Oostendenaars op om, net zoals de stad, zo veel mogelijk lokaal te kopen.

Kijk voor alle info, een overzicht van alle lopende opdrachten en het inschrijvingsformulier op www.oostende.be/stadsleveranciers.