Ostend Science Park krijgt verder vorm

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende

Stad Oostende is een belangrijk centrum voor marien en maritiem wetenschappelijk onderzoek. Ostend Science Park, een initiatief van de UGent, de POM West-Vlaanderen en Haven Oostende, is uniek en trekt bedrijven aan die focussen op de blauwe economie. Het wetenschapspark vormt de brug tussen ondernemen en onderzoek. Stad Oostende geeft groen licht voor de verdere uitbouw van de site.

Het stadsbestuur keurde de omgevingsvergunning goed voor de ontwikkeling van het terrein van maar liefst 113.170 m². Het merendeel van de oppervlakte zal de nieuwe thuis worden voor onderzoeksintensieve bedrijven. De goedkeuring geeft het startschot voor de ontwikkeling van het resterende braakliggende terrein en de herinrichting van de omgeving van de incubator Bluebridge.

Verdere groei

Om ervoor te zorgen dat nieuwe activiteiten er mogelijk zijn, wordt het bestaande terrein vrijgemaakt en genivelleerd. Ook de omgeving krijgt een make-over. Er komt onder andere een nieuwe rijweg, een toegangscontrolesysteem voor de parking en fietsenstallingen. De microwindturbine verhuist naar een nieuwe locatie. Verder is er bijzondere aandacht voor de aanleg van groen en duurzaamheid.

Ostend Science Park moet een inspirerende omgeving zijn voor iedereen die er werkt, maar ook voor de inwoners van Oostende. De werken zullen starten vanaf februari 2021. Als alles volgens plan loopt, zijn de werkzaamheden eind 2021 achter de rug.

Troef voor Oostende

“Ostend Sience Park heeft internationale uitstraling en is een hotspot voor innovatie in technologie en duurzame energie. De site heeft enorm veel potentieel. De uitbouw van maritieme en mariene onderzoekscentra kreeg bijzondere aandacht bij de opmaak van het bestuursakkoord. De goedkeuring van de ontwikkeling van de braakliggende gronden is dan ook een mooie stap vooruit”, zegt schepen voor omgevingsvergunningen Kurt Claeys.

“We hebben ons geëngageerd om van de uitbouw van blauwe economie een van de prioriteiten te maken in onze stad”, zegt schepen voor haven Charlotte Verkeyn. “Met de uitbreiding van Ostend Science Park hebben we nu extra ruimte kunnen creëren en kunnen we hier volop op inzetten door nog meer internationale bedrijven aan te trekken. Zo zetten we Oostende op het vlak van de Blue Economy op de kaart.”

“Bedrijven die zich op het wetenschapspark vestigen, krijgen daardoor toegang tot de kennis en netwerken van Haven Oostende, de POM West-Vlaanderen en de UGent”, vult Carl Devos, ambassadeur voor de UGent in West-Vlaanderen, aan. “Via Ostend Science Park zal het sterke mariene en maritieme onderzoek van UGent toegankelijk worden voor bedrijven die zich er vestigen. Omdat alle bedrijven in Ostend Science Park actief zijn in de ‘blauwe groei’, zullen zij elkaar inspireren en ondersteunen. Met de ontwikkeling van de site is er in Oostende een belangrijke stap gezet op het vlak van onderzoek en kenniseconomie.”