Vaccinatiecentrum in Kursaal Oostende klaar voor gebruik

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Nadat Stad Oostende deze week besliste om een vaccinatiecentrum in te richten in Kursaal Oostende, werd meteen aan de slag gegaan om het gebouw in te richten volgens de richtlijnen van de hogere overheid. De medewerkers van Kursaal Oostende zorgden in samenwerking met de stadsdiensten dat het centrum in enkele dagen tijd klaar is voor gebruik.

De afgelopen twee weken werden de eerste Oostendenaars gevaccineerd: heel wat bewoners en personeelsleden van de Oostendse woonzorgcentra kregen al een eerste inenting tegen het coronavirus. In de volgende fase komt ook de brede bevolking aan de beurt, in de eerste plaats 65-plussers, risicopatiënten en mensen uit essentiële beroepen. Vanaf dan is een vaccinatiecentrum cruciaal. Het is de opdracht van de lokale besturen zoals Stad Oostende om zo’n centrum in te richten, waar op een veilige en efficiënte manier dagelijks zo veel mogelijk mensen gevaccineerd kunnen worden. 

Snel schakelen

In het begin van de week werd beslist dat Stad Oostende in samenwerking met de eerstelijnszone Oostende-Bredene zo’n centrum zou oprichten in Kursaal Oostende. Het Kursaal wordt dus plek waar voor inwoners van Oostende het ‘leven na corona’ opnieuw kan starten. Er werd snel geschakeld en onmiddellijk gestart met de opbouw. Daardoor heeft Oostende als eerste West-Vlaamse stad een vaccinatiecentrum dat klaar is voor de volgende fase van de vaccinatiestrategie.

Een vaccinatiecentrum bestaat uit verschillende zones. De eerste zone is het onthaal waar mensen zich kunnen aanmelden met hun identiteitskaart. Daarna volgt de intake-zone waarbij alle nodige informatie wordt gegeven over het vaccin en er ook een korte medische vragenlijst wordt afgenomen. Dan volgt de vaccinatieruimte zelf, waar een verpleegkundige het vaccin toedient. Tot slot komen mensen in een wachtzone terecht. Daar worden ze de eerste 15 minuten na de vaccinatie opgevolgd en staan ze ook onder medisch toezicht, voor in het zeldzame geval dat er zich complicaties voordoen. In het vaccinatiecentrum zullen zowel het personeel als de bezoekers een mondmasker moeten dragen en zullen stoelen, medisch materiaal en alle andere voorwerpen heel frequent ontsmet worden.

Tot 80 vaccins per uur

In het vaccinatiecentrum zullen alle meerderjarige Oostendenaars, maar ook de inwoners van Middelkerke, terecht kunnen om gevaccineerd te worden. In totaal gaat het over ongeveer 75.000 mensen. Iedereen zal zelf opgeroepen worden voor de vaccinatie, maar hoe dat zal gebeuren wordt door de Vlaamse overheid nog verder uitgewerkt.

Op dit moment is het vaccinatiecentrum ingericht met 4 vaccinatielijnen, dat betekent dat er vier mensen tegelijkertijd gevaccineerd kunnen worden. Per vaccinatielijn zullen zo’n 20 à 25 mensen per uur het coronavaccin kunnen krijgen. In de huidige opstelling zullen dus zo’n 80 vaccins per uur toegediend kunnen worden in het Kursaal. Als er voldoende vaccins beschikbaar zijn, kan er ook nog opgeschaald worden: er is voldoende ruimte om naar meer vaccinatielijnen te gaan.

Over een maand, op 15 februari, starten normaal de dry-runs, dat zijn een reeks testen en oefeningen om te zien of alles goed werkt in het vaccinatiecentrum. Twee weken later zouden dan de eerste vaccins toegediend worden.

Aangepast vervoer

Stad Oostende zal ook een apart mobiliteitsplan opmaken om alles vlot te laten verlopen. De stad bekijkt ook om aangepast vervoer te organiseren van en naar het vaccinatiecentrum. Mogelijks komt er ook een mobiel vaccinatieteam dat kan uitrukken in heel uitzonderlijke gevallen, voor mensen die echt onmogelijk hun huis kunnen verlaten.

Deze ochtend (16 januari 2021) kwam Vlaams Minister voor Lokaal Bestuur Bart Somers het vaccinatiecentrum in Oostende bezoeken. Hij werd rondgeleid door burgemeester Bart Tommelein.