Bart Tommelein tevreden dat minister Somers eventsector betrekt bij bouw vaccinatiecentra

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

De komende weken schieten de vaccinatiecentra als paddenstoelen uit de grond. Sommige zijn nu al in opbouw. Dat is een positief signaal. Vandaag kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers aan dat zowel hijzelf als verschillende lokale besturen contact hebben opgenomen met de eventsector. Dit om hen te betrekken bij de bouw van onze vaccinatiecentra. Bart Tommelein, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, reageerde tijdens de plenaire vergadering tevreden: “Operatie-vaccinatie is het grootste massa-event uit onze geschiedenis. Gelukkig is de eventsector het gewoon om ongewone dingen te doen. Ze hebben knowhow inzake crowd control, registraties, veiligheid, logistiek management,… en zijn al gestart met de bouw van verschillende vaccinatiecentra.”

Er kwam afgelopen week hoopgevend nieuws. De bouw van onze vaccinatiecentra staat in de steigers. Alle steden en gemeenten moeten tegen vrijdag 15 januari de locatie doorgeven van hun vaccinatiecentra. Aan sommige centra wordt nu al de laatste hand gelegd. De meeste lokale besturen hebben veel kennis van het opzetten van zo’n event. De ene uiteraard al wat meer dan de andere.

“Steden en gemeenten moeten echter niet altijd het warme water uitvinden. Zo schakelen velen onder hen vandaag de hulp in van de professionele eventsector. Gisteren hebben we allemaal de beelden gezien van hoe de eventsector is gestart met de bouw van een groot vaccinatiecentrum in Antwerpen. In het belang van iedereen die werkzaam is in de eventsector hoop ik dat heel wat anderen volgen. Geen enkele sector is hiervoor beter geschikt. Het zijn mensen en bedrijven die klaarstaan om onze lokale besturen – die al onder grote druk staan – te ontlasten en te helpen bij deze opdracht. Ze hebben er ook alle belang bij, want liggen al bijna elf maanden stil en willen werken”, aldus Bart Tommelein. “Het lijkt me dan ook een goede zaak om de eventsector volop te betrekken bij ‘Operatie Vrijheid’, zoals we die noemen.”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaf in zijn antwoord uitleg over zijn contact met de eventsector: “De Vlaamse eventsector heeft een wereldvermaarde reputatie en staat internationaal sterk. Ik heb de confederatie van de eventsector dan ook ter hulp geroepen om de lokale besturen bij te staan in de bouw van vaccinatiecentra. De sector heeft zich daar honderd procent achter geschaard. Ik kan vandaag meedelen dat er 439 verschillende Vlaamse bedrijven zijn die hun diensten ter beschikking stellen op een gedeeld platform. De gemeenten blijven ‘in charge’ en zijn samen met de eerstelijnszones verantwoordelijk om alles goed te laten verlopen, maar bij problemen kunnen ze terugvallen op de eventsector. Die heeft een helpdesk geïnstalleerd waar de lokale besturen met al hun vragen terechtkunnen.”

Het liberale parlementslid sloot zijn uiteenzetting af met een positieve noot: “De eventsector is het gewoon om snel te schakelen en dat komt ons allemaal ten goede. Ieder van ons wil deze ‘Operatie Vrijheid’ namelijk zo snel mogelijk voltooien. Daarbij kan het een optie zijn om per eerstelijnszone een multidisciplinair team samen te stellen van artsen, apothekers, eventorganisatoren en eventsuppliers. Zo zouden we nog sneller kunnen schakelen om volgende fase uit te rollen.”