https://festivalvandearchitectuur.be/

Oostende aan zet tijdens het Festival van de architectuur 2021

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende

Hoe kan architectuur een antwoord bieden op de uitdagingen van onze snel veranderende wereld? Dat is de centrale vraag van het derde Festival van de architectuur (F/a), dat van 14 tot en met 17 oktober 2021 neerstrijkt in Oostende. Daarbij is er een speciale rol voor de Oostendenaars zelf weggelegd.

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert elke twee jaar het Festival van de architectuur (F/a). De bedoeling is om iedereen vier dagen lang te laten proeven van architectuur in de breedste zin van het woord. Elke editie gaat het festival in een andere stad door, en na Antwerpen en Gent, komt het evenement dit jaar naar Oostende.“Het veranderende klimaat, vergrijzing, superdiversiteit, dekolonisatie: veel van de veranderingen die we doormaken, hebben een ruimtelijke dimensie. De manier waarop we onze steden vormgeven, heeft een grote invloed op ons leven. We nodigen ontwerpers, beleidsmakers, kunstenaars maar vooral ook het grote publiek uit om elkaar tijdens het festival te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen”, zegt Rosan Meijer, coördinator van het Festival van de architectuur.

Architectuur voor iedereen

Vier dagen lang vind je verspreid over Oostende een uitgebreid programma voor jong en oud, in samenwerking met Stad Oostende en Oostendse organisaties en cultuurhuizen zoals De Grote Post en KAAP. Zo kan je deelnemen aan workshops en (architectuur)wandelingen. Verder staan er verrassende voorstellingen op het programma en laten we diverse stemmen van binnen en buiten de architectuurwereld aan het woord over hoe de wereld rondom ons verandert.“Reeds jaren focussen we ons met Open Monumentendag niet alleen op boeiende architectuurrealisaties maar ook met participatieve projecten op de leefbaarheid langs de belangrijke verkeersassen naar onze stad. Met onze participatie aan het Festival van de architectuur bieden we dan ook een schitterend sluitstuk op Open Monumentendag”, vertelt schepen van Cultuur Bart Plasschaert.

Wereld in transit

Als rode draad door het programma loopt het thema ‘In transit’. Sofie De Caigny, directeur van het Vlaams Architectuurinstituut: “Onze steden zijn in constante verandering, en Oostende niet in het minst. Denk maar aan de stijgende zeespiegel, de jaarlijkse toestroom van toeristen, de veranderende omgang met het koloniaal verleden dat zo fysiek aanwezig is in de stad. Hoe kunnen we onze steden aanpassen aan die veranderingen van vandaag en morgen? Daar willen we heel graag samen over nadenken.”“Ruimtelijke Ordening en architectuur vormen een stad. Een goed beleid met een duidelijke visie maakt de toekomst van een stad. Oostende heeft hiervoor het Stadsatelier in het leven geroepen. Dat ook de werking en de waarde van dit orgaan in de verf wordt gezet is een troef”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys.

Uitnodiging om samen stad te maken

In de aanloop naar het festival is een speciale rol weggelegd voor de Oostendenaars zelf. Met ‘De Grote Invitatie’ nodigt het Vlaams Architectuurinstituut, organisator van het festival, de inwoners van Oostende uit om het Oostende van morgen mee te ontwerpen en te realiseren.“Oostende is bij uitstek een stad in transit, waar de grote verschuivingen van de 21ste eeuw erg voelbaar zijn. ‘De Grote Invitatie’ is een uitnodiging aan de Oostendenaars om via het potentieel van hun eigen wijk aan de slag te gaan met de uitdagingen en kansen die daarbij horen. In de zomer trekken we daarvoor naar Mariakerke, de Vuurtorenwijk en het Westerkwartier en gaan we telkens met 10 buurtbewoners die elkaar normaal gezien niet snel ontmoeten aan de slag.  Zij maken op hun beurt andere Oostendenaars warm om mee hun schouders onder het project te zetten. Zo komen we tot concrete voorstellen en projecten die een blijvend verschil kunnen maken. Samen bedenken, ontwerpen en realiseren ze hun plannen voor een leefbare stad”, zegt Joke Quintens, sociaal designer (Wetopia) die het project ontwerpt en begeleidt.Tijdens het Festival van de architectuur stellen de Oostendenaars het resultaat van de workshops voor aan de wereld. Én aan mogelijke partners, die zich kunnen engageren om mee hun schouders onder een project te zetten.“Oostende is een centrumstad met een uitgesproken toeristisch karakter maar ook het kloppend hart van de blauwe economie én een culturele broedhaard. Er beweegt veel in de stad aan de zee. Dat het Vlaams architectuurinstituut Oostende uitkoos als uitvalsbasis voor het Festival van de architectuur, toont de positieve evolutie en transitie van onze stad aan”, aldus burgemeester Bart Tommelein.