Nieuw autonoom gemeentebedrijf Renov’O zorgt voor extra renovatiedynamiek

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Wonen

Het nieuwe autonome gemeentebedrijf ‘Renov’O’ is een feit. Via de realisatie van een rollend fonds wil Stad Oostende renovatie en ‘benovatie’ stimuleren. Het AG wordt ook een belangrijke speler in het erfgoedbeleid van de stad.

Stad Oostende zet het licht op groen voor de oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf Renov’O. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van een rollend fonds dat renovatie en benovatie van woningen moet stimuleren. ‘Benoveren’ is de term die de Vlaamse Overheid lanceerde voor “beter renoveren”: met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven.

Met de oprichting van Renov’O wil de stad actief meewerken aan het verhogen van de woonkwaliteit in onze stad. Hier ligt nog heel wat werk op de plank.

Rollend fonds brengt dynamiek

Het bestuursakkoord stelt de oprichting van een rollend fonds voorop dat op strategische plaatsen woningen aankoopt, renoveert en vervolgens terug op de markt brengt. De stad wil hiermee onder meer leegstand aanpakken en een renovatie- of benovatiedynamiek op gang zetten. De verzamelde info tijdens de werken moet aanleiding geven tot een ‘best practices guide’, een handleiding, om inwoners te inspireren en te overtuigen om ook zelf aan de slag te gaan. Het rollend fonds kan ook worden gebruikt om woningen met erfgoedwaarde te kopen en te renoveren. Deze ondersteuning zal steeds gepaard gaan met een duurzaam plan van aanpak, waarmee wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor het pand.

“Renoveren vraagt veel energie en tijd. Door het bundelen en het aanreiken van informatie zetten we eigenaars een stuk op weg. We doen als het ware een stuk voorbereidend werk en wijzen mensen de weg”, aldus schepen Kurt Claeys.

Ook inspraak in erfgoedbeleid

Het AG wordt een belangrijke speler in het erfgoedbeleid van de stad. Zo zal het instaan voor de begeleiding van de administratie in het kader van erfgoedleningen van Vlaanderen voor projecten op het grondgebied van de stad. Er zal ook ingezet worden op de opmaak en de uitwerking van ondersteuningssystemen voor panden geïnventariseerd op de Inventaris Onroerend Erfgoed op het grondgebied van de stad Oostende. Uiteraard is ook hier de ‘best practices guide’ een belangrijk instrument. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de Gemeenteraad voor om de oprichting van dit Autonoom Gemeentebedrijf goed te keuren in haar eerstvolgende zitting op 26 april 2021, waarna Renov’O uit de startblokken kan schieten.