Bouwvergunning voor renovatie van drie art decopanden in stadscentrum

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Wonen

Stad Oostende keurde recent een bouwvergunning goed voor de renovatie van drie waardevolle panden in art decostijl. De drie panden worden omgevormd tot comfortabele en hedendaagse appartementen met respect voor hun erfgoedwaarde.

Oostende telt enkele monumentale burgerhuizen die gerust als pareltjes van de art deco mogen omschreven worden. De woningen in de Van Iseghemlaan 24, 26 en 28 werden in 2002 dan ook officieel aangeduid als beschermd monument. De panden, waar vroeger onder meer het gekende restaurant ‘De Kombuis’ was gehuisvest, worden nu volledig gerenoveerd.De nummers 24 en 26 zijn elkaars spiegelbeeld en dateren uit de 19de eeuw en werden in 1935 omgevormd tot twee stadsvilla’s door architect Leopold Corneau. Het getande lijstwerk en de getrapte profielen zijn uniek. Huisnummer 28 werd binnenin verweven met huisnummer 26.

Erfgoedwaarde verzoenen met woonkwaliteit

De woningen worden – met respect voor de erfgoedwaarde – omgevormd tot comfortabele en hedendaagse appartementen met kwaliteitsvolle buitenruimte. Er komen 6 woongelegenheden en 2 handelsruimtes. Er is voldoende ruimte voor berging en fietsenberging en dit alles in overeenstemming met de stedenbouwkundige verordening.

“Dit project toont aan hoe een evenwicht kan gevonden worden tussen het behoud van de erfgoedwaarde enerzijds en de hedendaagse vereisten op het vlak van woonkwaliteit anderzijds. De voorgevels aan de Van Iseghemlaan worden bijvoorbeeld volledig in hun oude glorie hersteld. Om de historische gevelafwerking te simuleren, wordt er gekozen voor pleister met een identieke samenstelling, textuur en kleur als het oorspronkelijke pleisterwerk. Het baksteenmetselwerk met specifiek voegwerk wordt zo goed als mogelijk behouden en indien nodig hersteld in de historische kleur en vormgeving. De gevels met uitzicht op het Achturenplein worden in hun oorspronkelijke staat hersteld en krijgen, met ruime terrassen, een hedendaagse invulling. Bovendien is er aandacht voor energiezuinigheid”, aldus de schepen bevoegd voor erfgoed Kurt Claeys.