Politie Oostende schaft 64 bodycams aan

Geplaatst op Posted in Politie, Stad Oostende

Verder inzetten op veiligheid van burgers en politie

De beloofde investeringen in politie, aangekondigd door het stadsbestuur, worden concreet. Naast de aanwervingen, wordt er ook fors geïnvesteerd in middelen. Tegen de zomer zal het Oostendse politiekorps over 64 bodycams beschikken, die politiemensen van diverse diensten op het terrein zullen dragen.

Steeds vaker wordt de lokale politie van Oostende, net zoals andere politiezones, geconfronteerd met betrokken partijen of toevallige omstaanders die politieoptredens filmen met hun smartphone. Dergelijke beeldfragmenten tonen flitsen van interventies en missen de volledige context. Dit zorgt aan de ene kant voor een groeiend wantrouwen tegenover politie en aan de andere kant voor frustratie bij politiemensen die voortdurend in de verdediging worden gedwongen. In de zomer van 2020 kwam dit probleem ongezien scherp aan de oppervlakte, daar moet de komst van de bodycams verandering in brengen.

“De bodycams zullen ons als korps in staat stellen om een antwoord te bieden op de verslaggeving van vandaag” vertelt korpschef Philip Caestecker. “Door interventies zelf te filmen, is er nadien minder discussie mogelijk. We zorgen voor objectieve vastlegging, een betere rapportering en een duidelijker klachtafhandeling, in beide richtingen. De beelden bieden daarnaast ook een ondersteuning in de vaststelling van de inbreuken. We hopen finaal dat het dragen van de bodycams ervoor zorgt dat het wantrouwen én het geweld voor een stuk afneemt.”

“Inzetten op veiligheid, blijft een belangrijk punt in ons bestuursakkoord” gaat burgemeester Bart Tommelein verder. “Politiemensen zullen burgers waarschuwen dat ze gefilmd worden. Op die manier hebben de bodycams ook een preventief karakter. We rekenen erop dat ze zullen zorgen voor minder geweld, zowel verbaal als fysiek, en voor meer dialoog.”

De 64 bodycams zullen ingezet worden door de interventiepolitie die ze 24/7 zal dragen. Maar ook de fietspatrouilles (foxen), de verkeersdienst, de strandpolitie en de hondenbrigade zullen steeds uitgerust zijn met een bodycam. Andere operationele diensten kunnen er naargelang de opdracht eentje dragen. Elke bodycam zal voorzien zijn van een sticker die duidelijk aangeeft dat er gefilmd kan worden.

Foto © Kim Vanbesien